Szpitale w Europie są tradycyjnie zaopatrywane w pojedynczo pakowane produkty sterylne do zabiegów chirurgicznych. W przypadku każdej procedury, pielęgniarki muszą dostarczyć z magazynu na salę operacyjną potrzebne produkty jednorazowe
i przygotować je do zabiegu. Kolejne kroki niezbędne do uzyskania odpowiednich narzędzi to inwentaryzacja i zamawianie, a także magazynowanie i transport.

Dyrekcja szpitala dąży dziś do uzyskania jak najbardziej efektywnych procedur leczenia bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa. W związku z tym wzrasta presja na obsługę większej liczby zabiegów przy niezmienionych zasobach1,2. Optymalizacja procesów wewnętrznych w celu poprawy wydajności staje się coraz ważniejsza.

CEL
Celem badania było zbadanie efektów i ilościowe określenie oszczędności czasu przy wdrażaniu niestandardowych zestawów zabiegowych ProcedurePak firmy MölnlyckeHealth Care.

METODA
Było to otwarte badanie prospektywne przeprowadzone jako studium przypadku
w różnych szpitalach zlokalizowanych w Niemczech, Francji i Szwecji.  W sumie zastosowano 26 różnych zestawów ProcedurePak Mölnlycke®.  W każdym ze szpitali przeanalizowano proces użytkowania materiałów jednorazowego użytku, od zamówienia materiałów do ich utylizacji. Proces ten składa się zazwyczaj z 6 głównych procesów: zamówienie wewnętrzne i dostawa, odbiór towaru na oddziale chirurgicznym, przygotowanie i sprzątanie po zabiegu, zamówienie zewnętrzne, odbiór towaru przez dział zakupów i fakturowanie (Rys.1).

 

Molnlycke POSTER badanie - prof. dr Michael Greiting

 

Ilość zaoszczędzonego czasu zależy od kilku czynników, w tym od liczby użytych różnych zestawów ProcedurePak Mölnlycke®, liczby komponentów w każdym zestawie oraz liczby zabiegów wykonanych z ich użyciem.  Największe korzyści w zakresie oszczędności czasu stwierdzono podczas przygotowania do i sprzątania po zabiegu, ale wykazano je również na innych etapach procesu.

Zaoszczędzony czas był wykorzystywany w różny sposób w zależności od indywidualnych celów szpitala, na przykład:

  • Wykonywanie dodatkowych procedur chirurgicznych, zapewnienie pacjentom szybszego dostępu do leczenia.
  • W szpitalu francuskim po wdrożeniu wykonano o 37% więcej zabiegów chirurgicznych
  • W niemieckim szpitalu liczba interwencji wzrosła o 18% w ciągu roku
  • Szkolenie personelu.

WNIOSKI

Wyniki analizy przypadków pokazują, że można uzyskać znaczną oszczędność czasu (40-55%) dzięki wdrożeniu niestandardowych zestawów do zabiegów ProcedurePakMölnlycke® na sali operacyjnej.

Uzyskany w ten sposób czas pozwala na wykonanie dodatkowych zabiegów chirurgicznych.  Efekt finansowy tego rozwiązania jest obszarem do dalszych badań.

 

 

Kontakt z Mölnlycke Health Care

Florentyna Oleksowicz

Product Manager ORS & Gloves

tel. +48 538 505 322

e-mail: Florentyna.Oleksowicz@molnlycke.com