W obliczu zmieniających się przepisów UE dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), polskie szpitale stają przed zadaniem dostosowania swojej działalności do nowych wymogów. Polska Federacja Szpitali poprzez Biuro Zielone Szpitale (Green Hospitals) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, proponując strategię, która zmniejsza zużycie energii, wprowadza efektywne zarządzanie odpadami i promuje zrównoważony rozwój.

Redukcja zużycia energii przekłada się nie tylko na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ale również na obniżenie kosztów operacyjnych szpitala, co ma znaczenie zarówno dla placówek, jak i lokalnych społeczności. Przejście na zrównoważoną kulturę organizacyjną przyciąga pacjentów i inwestorów, którzy coraz częściej poszukują usług medycznych świadczonych przez instytucje dbające o środowisko naturalne i odpowiedzialność społeczną​​.

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), zarządzanie odpadami i inne praktyki zrównoważone nie tylko wpływają na oszczędność zasobów naturalnych, ale również wzmacniają wizerunek szpitala jako lidera w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju​​​​.

Zachęcamy wszystkie szpitale do aktywnego włączenia się w kolację Zielonych Szpitali i dostosowania swoich operacji do najnowszych trendów i regulacji, by wspólnie budować przyszłość polskiej ochrony zdrowia, która jest zarówno zdrowa dla pacjentów, jak i dla naszej planety.

Poszanowanie energii przynosi szereg korzyści. Dotyczą właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników, dostawców oraz lokalnej społeczności. Prezentowane podejście może dostarczyć istotnych informacji na temat korzyści płynących z wprowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej w szpitalu, jednocześnie zwracając uwagę na korzyści różnych interesariuszy. Oto kluczowe korzyści związane z wdrożeniem polityki energetycznej:

  1. Oszczędności finansowe: oszczędzanie energii oraz wdrożenie ograniczania ilości odpadów, prowadzi do obniżenia rachunków za nośniki energii i utylizację odpadów.
  1. Ochrona środowiska: Redukcja zużycia energii oraz ilości odpadów prowadzi do mniejszej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających środowisko. To z kolei przyczynia się do ograniczenia zmian klimatycznych, poprawy jakości powietrza oraz ochrony różnorodności biologicznej.
  1. Zrównoważony rozwój: Oszczędzanie energii jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Pozwala na spełnianie bieżących potrzeb społeczeństwa, nie niszcząc przy tym środowiska ani nie pozbawiając przyszłych pokoleń zasobów.
  1. Uniezależnienie energetyczne: Oszczędzanie energii zmniejsza zależność od wydobycia/importu paliw kopalnych. Kraj lub jednostka, która efektywnie gospodaruje energią, staje się bardziej niezależna energetycznie, co może przynieść korzyści – w tym gospodarcze i polityczne. Dodatkowo własne źródła wytwórcze np. ciepła, czy energii elektrycznej, w dużym stopniu uniezależniają szpital od wzrostu cen tych nośników.
  1. Innowacje technologiczne: Konieczność oszczędzania energii i ograniczanie ilości odpadów stymuluje innowacje w dziedzinie technologii energetycznych. Rozwój bardziej efektywnych urządzeń, odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania energią to efekty tego procesu, przynoszące korzyści społeczeństwu w postaci nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań. Innowacje technologiczne wpływają na szereg obszarów w szpitalu, przynosząc korzyści zarówno dla instytucji medycznej, jak i dla jej otoczenia społecznego i gospodarczego. Zastosowanie zaawansowanych technologii jest kluczowe dla podnoszenia jakości opieki medycznej, efektywności operacyjnej i konkurencyjności placówki.
  1. Poprawa efektywności energetycznej: Oszczędzanie energii wymaga zwiększenia efektywności energetycznej w różnych sektorach, co z kolei może prowadzić do zwiększenia pasywności budynków, ograniczenia konsumpcji paliw kopalnych np. w transporcie, konsumpcji energii elektrycznej w układach oświetlenia, HVAC, czy zasilania urządzeń medycznych. Poprawa efektywności energetycznej w szpitalu nie tylko przynosi korzyści finansowe, ale także wpływa pozytywnie na środowisko i społeczność lokalną. To strategiczne podejście ma długofalowy wpływ na całą instytucję i jej otoczenie.
  1. Zmniejszenie ryzyka awarii energetycznych: Oszczędzanie energii może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia sieci energetycznych, co z kolei może zmniejszyć ryzyko awarii i poprawić niezawodność dostaw energii. Zmniejszenie ryzyka awarii energetycznych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości operacyjnej szpitala, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także zminimalizowania potencjalnych strat finansowych. To podejście ma znaczący wpływ na całą społeczność, a także na relacje z dostawcami i pozycję instytucji medycznej na rynku.
  2. Podniesienie świadomości: Wdrażanie praktyk oszczędzania energii przyczynia się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat korzyści związanych z efektywnym zarządzaniem energią, co może prowadzić do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podniesienie świadomości energetycznej przyczynia się do zrównoważonego i efektywnego zarządzania energią w szpitalu, przynosząc korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe dla różnych grup interesariuszy. Wdrażanie działań edukacyjnych i promocyjnych może stanowić kluczowy element strategii zrównoważonego rozwoju instytucji medycznej.

Już 29.02.2024 roku odbędzie się pierwsze w 2024 a drugie w historii PFSz certyfikowane szkolenie ze obszaru zrównoważonego rozwoju na którym ekspert Biura Zielonych Szpitali Pan Marek Mazur, przedstawi szczegóły opisanego powyżej obszaru. W sprawie uczestnictwa w/w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z biurem PFSz – michal.dybowski@pfsz.org, lub biurem federacji.

Autor: Marek Mazur, Hospitals Project Manager, Green Hospitals PFSz