Informacja PFSz dotycząca 39-ej edycji Programu HOPE Exchange 2020
11 maja – 07 czerwca 2020

 

Polska Federacja Szpitali jako Członek Europejskiej Federacji Szpitali, po raz dziewiąty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme.

Tematem wiodącym bieżącej edycji programu jest:
„Zarządzanie w ochronie zdrowia oparte na dowodach – w praktyce”.

Jesteśmy bezpośrednio po kontraktacji kandydatów (Partycypantów), którzy zostali zgłoszeni z 22-ech krajów będących członkami HOPE. Jest ich ponad 150-ciu i najlepsi będą mieli okazję odbyć powyższy staż w szpitalach europejskich, w których przygotowano w tej edycji tylko 140 miejsc na ten cel. Weryfikacja poziomu tak zawodowego, jak językowego jest jak co roku bardzo wnikliwa, podobnie jak kwalifikacja do odpowiedniej jednostki zapraszającej.

Właśnie poznaliśmy końcową listę zakontraktowanych uczestników. Mam tym samym przyjemność przedstawić poniżej, zakwalifikowanych Partycypantów do tego programu oraz szpitale, które zorganizują program dla gości z zagranicy w Polsce:

Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Biziela w Bydgoszczy będzie gościł Portugalkę –
Patricię Leite – dyrektor systemów IT z Centralnego Szpitala w Santa Maria de Feira oraz
hiszpańską prawniczkę Ruth Marię Marton Sobredo – zastępczynię dyrektora ds. HR w
Szpitalu Uniwersyteckim Son Espases w Palma na Majorce (Hiszpania) i Eugeniu Badiul,
kierownika rehabilitacji chorób kręgosłupa z Centrum Rehabilitacji „NeoKinetica” w
Kiszyniowie (Mołdawia),

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – przygotował miejsca dla Greczynki
Marianthi Papakosta – położnej w Centralnym Szpitalu w Salonikach, będącej
wykładowczynią położnictwa w tamtejszym Instytucie Nauki i Technologii oraz dla szefowej
pielęgniarstwa SOR w Szpitalu Uniwersyteckim Marquesa Valdecilla w Santander
(Hiszpania) – pani Alby Martinez de La Hora.

Z kolei Polska deleguje następujących kandydatów do kontraktacji na Partycypantów
Programu:
1. Katarzyna Koch-Brzozowska – położna, naczelna pielęgniarka w Wojewódzkim
Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie – wyjedzie do Hiszpanii,
2. Maciej Kolasa – lekarz neurochirurg z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i
Onkologii w Łodzi – odbędzie staż na Węgrzech,
3. Dr Wojciech Mudyna – kierownik OAiIT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Rydygiera w Krakowie zaliczy program w Holandii,
4. Maciej Kamiński – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Ekonomicznych w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie wybierze się do szpitali w Mołdawii,
5. Robert Wyskiel – inżynier, Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. O. Pio w Przemyślu – został zaproszony
do Programu przez szpitale fińskie,
6. Gabriel Kowalczyk – kierownik Zespołu Dietetyki ze Szpitala Uniwersyteckiego im.
Biziela w Bydgoszczy – wybierze się do Szpitala Rządowego w Belgradzie w Serbii,
7. Anna Żuk-Krasińska – kierownik Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Szpitalu
Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy – pojedzie do Irlandii,
8. Katarzyna Konopka – psycholog z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w
Zakopanem będzie zdobywała doświadczenie w Grecji,
9. Dr n. ekon. Mariusz Dąbrowski – kierownik dz. Analiz Ekonomicznych ze Szpitala
Bielańskiego w Warszawie zaliczy program w Hiszpanii,
10. Tymoteusz Mańkowski – lekarz radiolog z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i
Onkologii w Łodzi – odbędzie program we Francji,
11. zaś jego kolega z tego samego oddziału w powyższym szpitalu – dr Bartosz Czarniak –
zaproszony został do Hiszpanii,
12. Adam Gałczyński – lekarz medycyny rodzinnej pracujący m. in. w Szpitalu
Powiatowym w Szczytnie – terminował będzie w szpitalach i przychodniach austriackich,
13. Dagmara Jabłonowska-Fudzińska – koordynatorka w Zakładzie Patomorfologii w
Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela w Bydgoszczy – jest wpisana na listę oczekujących w
Programie.

Ostateczne miejsca/adresy odbycia programu naszych uczestników znane będą najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku, czego warunkiem jest zaliczenie następnego etapu kwalifikacji jakim jest m.in. test językowy prowadzony przez Koordynatorów Krajowych.

Mamy pełne przekonanie, że wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń uczestników programu HOPE Exchange 2020 będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących program, które w tej edycji będą miały miejsce w Brukseli w dniach 05-07 czerwca 2020 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie w drugiej połowie czerwca 2020 r.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski.

 

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,
Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl