Polska Federacja Szpitali jako Członek Europejskiej Federacji Szpitali, w bieżącym roku, po raz dziesiąty przeprowadziła nabór kandydatów do najbardziej prestiżowego w Europie programu wymiany szkoleniowej dla managerów ochrony zdrowia o nazwie HOPE Exchange Programme. Program miał mieć miejsce pomiędzy 11 maja a 7 czerwca 2020 roku w 22 krajach europejskich. Jak wiadomo nie mógł się odbyć ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Aktualnie jesteśmy w momencie weryfikacji gotowości jej niedoszłych uczestników do odbycia programu w przyszłym roku. Cieszymy się, że większość kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani wcześniej do programu potwierdzili gotowość uczestnictwa w jego przyszłorocznej edycji. Mamy też nowe osoby, które zostały zakwalifikowane do programu. Polskie szpitale, które zaprosiły gości z zagranicy utrzymują gotowość ich przyjęcia w roku 2022. Tematyką wiodącą programu pozostaje:

„Zarządzanie w ochronie zdrowia oparte na dowodach – w praktyce”.

Poniżej ośrodki zapraszające Partycypantów europejskich do Polski (które jednocześnie są zobligowane do przygotowania dla nich indywidualnych programów):

  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Biziela w Bydgoszczy będzie gościł Austriaczkę – Verenę Angloher – naczelną pielęgniarkę z Uniwersyteckiego Szpitala im. Paracelsusa w Salzburgu oraz hiszpańską prawniczkę Ruth Marię Marton Sobredo – zastępczynię dyrektora ds. HR w Szpitalu Uniwersyteckim Son Espases w Palma na Majorce (Hiszpania) i Eugeniu Badiul, kierownika rehabilitacji chorób kręgosłupa z Centrum Rehabilitacji „NeoKinetica” w Kiszyniowie (Mołdawia),
  2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – przygotował miejsca dla Włoszki Magdy Ilonardi – dyrektor medycznej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bolonii oraz lekarza z Portugalii – Joaquima Timoco Ferreiry – koordynatora oddziału anestezjologii w Centralnym Szpitalu w Pavo de Varzim.

Z kolei Polska deleguje następujących kandydatów do kontraktacji na Partycypantów Programu:

  1. Katarzyna Koch-Brzozowska – położna, naczelna pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie – wyjedzie do Hiszpanii,
  2. Maciej Kolasa – lekarz neurochirurg z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i Onkologii w Łodzi – odbędzie staż w Holandii,
  3. Maciej Kamiński – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Ekonomicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie wybierze się do szpitali w Mołdawii,
  4. Gabriel Kowalczyk – kierownik Zespołu Dietetyki  ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy – wybierze się do Szpitala Rządowego w Belgradzie w Serbii,
  5. Anna Żuk-Krasińska – kierownik Laboratorium Diagnostyki Medycznej w Szpitalu Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy – pojedzie do Irlandii,
  6. Tymoteusz Mańkowski – lekarz radiolog z Wojewódzkiego Centrum Traumatologii i Onkologii w Łodzi – odbędzie program we Francji,
  7. Agata Lisiewicz-Kaleta – dyrektor naczelna szpitala MSWiA we Wrocławiu została zakwalifikowana na wyjazd do Szpitala Uniwersyteckiego w Bolonii (Włochy).
  8. Ewa Jasińska – przewodnicząca Rady Nadzorczej szpitala Medicover w Gryfinie jest wstępnie przyjęta do odbycia programu w Grecji. W styczniu b.r. odbędzie końcową rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem krajowym tego kraju

 Mamy pełne przekonanie, że tym razem program dojdzie do skutku a wiedza wyniesiona z wymiany doświadczeń jego uczestników programu będzie pożyteczna dla wszystkich i przyczyni się do podnoszenia poziomu zarządzania rynkami ochrony zdrowia zwłaszcza w naszym kraju, o czym delegowani Partycypanci poinformują nas po powrocie do kraju, a wcześniej na finałowych prezentacjach wieńczących  program, które w tej edycji będą miały miejsce w Brukseli w dniach 03-05 czerwca 2022 r. oraz na konferencji Hospital Management w Warszawie planowanej na drugą połowę czerwca 2022 r.

Wszystkim, polskim uczestnikom życzę powodzenia w kontaktach z przedstawicielami organizacji goszczących ich zagranicą. Osobiście zaś będę koordynował działania związane z pobytem i stażem gości europejskich, którzy przybędą na program do Polski. Miejmy nadzieję, że pandemia COVID-19 nie pokrzyżuje nam realizacji bieżącego programu.

Więcej informacji na ten temat oraz inne związane z powyższym programem (także przyszłymi) otrzymacie Państwo pod adresami:

 

Bogusław Budziński – Krajowy Koordynator HOPE Exchange,

Tel. kom.: +48 601 241 495, e-mail: boguslaw.budzinski@b-b.net.pl

www.hope.be             www.federacjaszpitali.pl