Grupa polskich kandydatów oraz gospodarzy Programu Wymiany Managerów Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), który odbędzie się w 2022 roku już dzisiaj działa aktywnie na rzecz poprawy sytuacji na rynku europejskiej ochrony zdrowia.

Wymiana danych i informacji dotycząca sytuacji związanej z działaniami szpitali w różnych krajach jest kluczowym elementem walki z pandemią COVID-19.

Bogusław Budziński, koordynator krajowy ww. Programu reprezentujący Polską Federację Szpitali prowadzi aktywne działania z koordynatorem projektu ze strony HOPE – Damirem Ivankovicem (Holandia), które mają za zadanie dostarczenie polskich danych związanych z pandemią oraz sposobów walki z nią do centrali w Brukseli.
Wyniki badań oraz konkluzje będą zaprezentowane podczas webinarium organizowanym przez HOPE w dniu 11-tym czerwca b.r., na które zaprosimy wszystkich zainteresowanych informując na naszych stronach odpowiednio wcześniej.