Polska Federacja Szpitali serdecznie zaprasza swoich Członków na Hospital Study Tour w Holandii, który odbędzie się 26-29 września br. Program wizyty obejmie m. in. zagadnienia dot. budowy szpitali, e-zdrowia oraz opieki nad seniorami. W trakcie wizyty będzie możliwość zapoznania się z holenderskim systemem opieki zdrowotnej oraz uczestnictwo w konferencji  www.wohc.nl.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, pozostałe koszty pokrywa organizator.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: ligia.kornowska@pfsz.org do końca miesiąca. Liczba miejsc jest ograniczona.