Już 1 grudnia Polska Federacja Szpitali zaprasza na kolejną Jesienną Konferencję Programową PFSz.

W tym roku miejscem obrad będzie Hotel Novotel Centrum, Warszawa.

Jesienna Konferencja Programowa PFSz, większości dobrze znana jako JKP, to coroczne wydarzenie organizowane przez Polską Federację Szpitali od ponad 10 lat.

W konferencji biorą udział dyrektorzy i prezesi Szpitali oraz członkowie zarządów szpitali zrzeszonych w PFSz z całejPolski, menedżerowie podmiotów będących członkami wspierającymi PFSz, ambasadorowie i sympatycy PFSz, przedstawiciele strony rządowej, w tym minister zdrowia lub wyznaczony wiceminister, prezesi NFZ, AOTMiT, CeZ, ABM. Co roku na JKP są obecni oczywiście członkowie zarządu i radu naczelnej PFSz oraz liderzy organizacji szpitali, które albo należą do PFSz albo, z którymi PFSz podpisała porozumienia o współpracy, w tym m.in. Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związku Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, czy Ogólnopolskiego StowarzyszeniaSzpitali Prywatnych.

Na JKP goszczą także przedstawiciele międzynarodowych organizacji szpitalnych, w których Polskę reprezentuje PFSz: Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Światowej Federacji Szpitali IHF, a także reprezentanci ambasad, z którymi współpracujemy.

Cieszymy się z regularnej obecności delegata największej ogólnopolskiej organizacji pracodawców, do której należy PFSz: Pracodawcy RP

Wydarzenie podzielone jest na 5 sesji tematycznych:

1.Aktualności PFSz

sesja poświęcona podsumowaniu minionego roku, prezentacji badań rynkowych PFSz, przedstawienie współpracy w Polsce i na arenie międzynarodowej.

2. Data Governance w szpitalu

W żadnej branży ilość danych nie rośnie tak szybko, jak w medycynie. Ze względu na ilość informacji produkowanych w szpitalu priorytetem jest proces informatyzacji ochrony zdrowia i wyciąganie wniosków z danych jakie posiadają placówki ochrony zdrowia.

3. Green Hospital

Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla, więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie. Jest paradoksalne, że ​​sektor ochrony zdrowia, który kieruje działaniami lekarzy zgodnie z zasadą Hipokratesa „po pierwsze nie szkodzić” zostawia tak mocny ślad węglowy. Czy możemy temu zaradzić? Czy w Polsce możemy mieć zielone szpitale?

4. Robotyka medyczna

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych.Ewolucja chirurgii robotycznej rozpoczyna się na dobre na naszych oczach. Coraz więcej potencjalnych producentów i innowatorów przygotowuje swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek medyczny. Chirurgia robotyczna to przełom w jakości pracy lekarzy i w życiu pacjentów. Czy tylko w chirurgii mówimy o robotyzacji medycyny?

5. Reforma szpitali i aktualne wyzwania dla szpitali

Spotkanie z przedstawicielami MZ, NFZ, CeZ, ABM, AOTMiT- tocoroczna interaktywna sesja dedykowana bezpośredniej dyskusji dyrektorów szpitali z decydentami


Formularz rejestracyjny tutaj!

Zapraszamy do udziału oraz do partnerstwa w JKP PFSz 2022

Przewodniczący JKP
Jarosław J. Fedorowski, Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC
Prezes PFSz, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, członek zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF

Koordynator JKP
Urszula Szybowicz, MPH
COO PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.org, tel: 697 752 855

Kontakt dla partnerów JKP
Barbara Tołkacz
Cartis Group, barbara.tolkacz@cartis.pl; tel. 601 355 557