Dla dyrektorów szpitali, skupienie się na komponencie Governance w ramach strategii ESG jest nie tylko kwestią zgodności z przepisami czy zarządzania ryzykiem.

To również sposób na budowanie zaufania, poprawę jakości opieki i zapewnienie długoterminowej wartości dla pacjentów, pracowników i społeczności. Wdrażając najlepsze praktyki w zakresie Governance, szpitale mogą lepiej sprostać wyzwaniom współczesnej opieki zdrowotnej i kształtować przyszłość sektora w duchu zrównoważonego rozwoju.

W dzisiejszych czasach, kiedy szpitale i inne instytucje opieki zdrowotnej dążą do zrównoważonego rozwoju, komponent Governance w ramach strategii ESG (Environmental, Social, Governance) zyskuje na znaczeniu.

Governance, czyli ład korporacyjny, odnosi się do zestawu zasad, praktyk i procesów, które kierują i kontrolują organizację. W kontekście szpitali, skuteczne wdrożenie Governance ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości opieki, efektywności operacyjnej oraz odpowiedzialności i transparentności działania.

Dlaczego Governance jest ważne dla szpitali?

W sektorze opieki zdrowotnej, gdzie zaufanie i odpowiedzialność mają fundamentalne znaczenie, Governance stanowi fundament etycznego i skutecznego zarządzania. Dobre praktyki w tym obszarze przyczyniają się do poprawy zarządzania ryzykiem, optymalizacji procesów decyzyjnych i zwiększenia zaufania pacjentów oraz partnerów biznesowych.

Wybrane obszary Governance w szpitalach

  1. Transparentność i Odpowiedzialność: Dyrektorzy szpitali powinni zapewnić wysoki poziom transparentności w działaniach szpitala, w tym w zakresie finansów, jakości opieki i wyników zdrowotnych. Odpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji, od zarządu po personel medyczny, jest niezbędna do budowania zaufania i zapewnienia skuteczności operacyjnej.
  2. Zarządzanie Ryzykiem: Wdrażanie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem, które obejmują zarówno ryzyko operacyjne, jak i strategiczne, jest kluczowe. Szpitale muszą identyfikować potencjalne zagrożenia dla swojej działalności i opracowywać plany ich minimalizacji.
  3. Etyka i Zgodność: Szpitale powinny rozwijać i wdrażać kodeksy etyczne oraz procedury zapewniające zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami branżowymi. To obejmuje zarówno kwestie prawne, jak i etyczne związane z opieką nad pacjentem oraz prowadzeniem badań.
  4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Efektywne zarządzanie personelem, w tym polityki dotyczące rekrutacji, szkoleń, rozwoju i oceny pracowników, jest nieodzowne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Inwestycje w rozwój kompetencji pracowników przyczyniają się do zwiększenia ich zaangażowania i poprawy wyników szpitala.
  5. Zarządzanie Relacjami z Interesariuszami: Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z pacjentami, ich rodzinami, dostawcami, regulatorami i społecznością lokalną jest kluczowe dla sukcesu szpitala. Komunikacja i współpraca z interesariuszami mogą pomóc w identyfikacji potrzeb i oczekiwań, a także w budowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy opieki zdrowotnej.

Za ten obszar rozwoju opracowań dla polskich szpitali, na wniosek dyrektora Green Hospitals Michała P. Dybowskiego – Chief Sustainability Officer, prezes Polskiej Federacji Szpitali, prof. Jarosław J. Federowski, powierzył 2 lutego 2024 roku, doświadczonemu audytorowi w zakresie Governance (ładu korporacyjnego) – Piotrowi Welenc.

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy wszystkie szpitale do kontaktu z biurem Green Hospitals Polskiej Federacji Szpitali jak również zapraszamy do udziału w pierwszej w 2024 roku edycji szkolenia pt. “ESG w Praktyce Szpitalnej: Rola Dyrekcji w Nowej Erze Raportowania UE“. Szkolenie odbędzie się 29.02.2024 roku w Olsztynie. Więcej nt. Wydarzenia tutaj

Piotr Welenc, Hospitals Operations Governance Project Manager, Polish Hospital Federation PFSz

Piotr Welenc Hospitals Operations Governance Project Manager PFSz