Komunikat dla Członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz): 

Mamy przyjemność poinformować, że Polskia Federacja Szpitali (PFSz) zaprasza do przesyłania abstraktów na 47. Światowy Kongres Szpitali (WHC), który odbędzie się w dniach 10-12 września 2024 roku w Rio de Janeiro, Brazylia. Kongres organizowany jest przez Międzynarodową Federację Szpitali we współpracy z Brazylijską Federacją Szpitali (Federação Brasileira de Hospitais – FBH).

O Kongresie: Celem Kongresu jest wymiana globalnych doświadczeń i dzielenie się lokalnymi działaniami. Szukamy projektów i programów, które będą prezentować innowacje, modele i przykłady przywództwa. Zapraszamy do udziału dyrektorów, menedżerów, profesjonalistów i dostawców pracujących w szpitalach, placówkach zdrowotnych, instytucjach rządowych, akademickich, badawczych oraz organizacjach pozarządowych, którzy chcą podzielić się swoją pracą z międzynarodową społecznością opieki zdrowotnej.

Opisy tematów i zakresy abstraktów

 1. Współczesne Przywództwo: Przygotowanie na Przyszłość
  • Wprowadzanie zmian organizacyjnych i systemowych dla zdrowszej przyszłości.
  • Promowanie i osiąganie różnorodności, włączania i równości w organizacjach i społecznościach.
  • Współpraca i partnerstwo wewnątrz i poza sektorem opieki zdrowotnej.
  • Rozpoznawanie ewoluującej roli efektywnego zarządzania.
  • Przywództwo dla osiągnięcia zrównoważonej finansowości.
  • Wcielanie przywództwa opartego na kompetencjach – globalny model kompetencji IHF.
 2. Siła Robocza: Przygotowanie na Przyszłość
  • Adresowanie wyzwań związanych z niedoborem siły roboczej.
  • Poprawa dobrego samopoczucia pracowników opieki zdrowotnej.
  • Rozwijanie i mentoring przyszłych liderów – administracyjnych i klinicznych.
  • Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla pacjentów i personelu.
  • Pojawiające się role i profesje w szpitalach i dostarczaniu opieki zdrowotnej.
 3. Kliniczne Modele Poprawy Jakości: Przygotowanie na Przyszłość
  • Poprawa klinicznych modeli opieki dla lepszych wyników.
  • Wzmacnianie doświadczenia pacjentów.
  • Poprawa bezpieczeństwa pacjentów.
  • Wzmocnienie filarów sukcesu w szpitalach: jakość kliniczna i bezpieczeństwo, doświadczenie pacjenta, zaangażowanie pracowników i zrównoważona finansowość.
  • Pacjenci przekraczający granice i bariery dla opieki – podróże medyczne.
 4. Innowacje w Opiece i Operacjach Szpitalnych: Przygotowanie na Przyszłość
  • Adaptacja sztucznej inteligencji (AI) dzisiaj i w przyszłości.
  • Wykorzystanie dużych danych i analiz do poprawy wyników pacjentów i operacji – zarządzanie oparte na danych.
  • Wdrażanie transformacyjnych technologii wykazujących wpływ kliniczny, efektywność operacyjną, lepsze doświadczenie pacjenta i więcej.
  • Przygotowanie personelu, pacjentów i innych interesariuszy na udaną transformację w dostarczaniu opieki.
  • Rozwój opieki zdrowotnej opartej na wartości i innych modeli finansowania w celu osiągnięcia efektywnej opieki.
 5. Zrównoważony Rozwój: Przygotowanie na Przyszłość
  • Dążenie do zmiany systemowej w ekosystemie opieki zdrowotnej w celu osiągnięcia zerowej emisji netto.
  • Wzmacnianie umiejętności liderów szpitali i opieki zdrowotnej w celu prowadzenia agendy zrównoważonego rozwoju.
  • Rozwój odpornego na zmiany klimatyczne, cyrkulacyjnego gospodarowania i redukcja odpadów.
  • Ustalanie, mierzenie i osiąganie standardów dla zrównoważonej opieki zdrowotnej.
  • Wsparcie odpornych i niskoemisyjnych modeli opieki w społecznościach o ograniczonych zasobach.

Ważne Informacje:

 • Abstrakty muszą być przesyłane w języku angielskim.
 • W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura ds. Government and Public Affairs, Panem Michałem P. Dybowskim, pod adresem email: michal.dybowski@pfsz.org lub telefonicznie: +48 699 710 477

Wytyczne dla Abstraktów:

 • Należy przesyłać abstrakty online przez portal zgłoszeniowy Oxford Abstracts.
 • Abstrakty muszą być przesłane w języku angielskim, ale jeśli zostaną zaakceptowane, mogą być prezentowane w języku angielskim lub portugalskim.
 • Abstrakty powinny zawierać dane i spełniać międzynarodowe standardy etyczne.
 • Struktura abstraktu: Tytuł, Opis Organizacji, Wprowadzenie, Cele, Materiały i Metody, Wyniki, Wnioski.
 • Możliwość dołączenia do trzech dokumentów pomocniczych w formacie PDF.
 • Termin zgłoszeń upływa 9 lutego 2024 roku.

Po Zgłoszeniu:

 • Autorzy będą powiadomieni do 30 kwietnia 2024 r. o akceptacji abstraktu.
 • Brak honorarium lub wsparcia finansowego na podróż dla prelegentów, ale przysługuje zniżka na rejestrację.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych członków PFSZ do przesyłania swoich abstraktów i dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniami z międzynarodową społecznością opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Kongresu: 47th World Hospital Congress.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRESZCZEŃ – j.ang (WHC 2024 – Abstracts (worldhospitalcongress.org)  w sekcji ABSTRACT GUIDLINES