„Klimat i środowisko: wyzwania dla szpitali i systemu opieki zdrowotnej” – to temat tegorocznej wymiany menagerów ochrony zdrowia. W programie HOPE Spółka COPERNICUS, już po raz drugi pełni rolę gospodarza, a po raz pierwszy także gościa. Na wymianę wyjechała Magdalena Westa – Kierownik Działu Ochrony Środowiska Pracy do szpitali w Szwajcarii (Bazylea, Rheinfelden) i Marek Białonoga – Z-ca Dyrektora Copernicus Profilaktyka do szpitali w Włoszech (Ferrara, Argenta, Cona)

Tymczasem w Gdańsku przez trzy tygodnie maja  Szpital gościli Tassilo Bauer z Monachium w Niemczech i Jose – Luis Sampedro Fernandez z Sevilli w Hiszpanii.

         Panowie przedstawili prezentacje ich miejsca pracy oraz organizację opieki zdrowotnej w swoich krajach. Opowiedzieli nam o własnych doświadczeniach i przebiegu kariery.

Tassilo Bauer jest Kierownikiem Projektu rozwoju Kliniki w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia w Monachium a Jose-Luis Sampedro Fernandez pracuje jako Kierownik Działu Technicznego w Szpitalu Uniwersyteckim Virgen del Rocio.

Podczas tych trzech tygodni nasi goście codziennie zapoznawali się funkcjonowaniem naszych jednostek organizacyjnych. Na pierwszy ogień poszły nasze dwa duże szpitale: Szpital im. M. Kopernika i Szpital św. Wojciecha, a potem kolejno Wojewódzkie Centrum Onkologii, Copernicus – Stomatologia i Copernicus – Profilaktyka. W każdym z tych miejsc rozmawialiśmy z kierownikami placówek, lekarzami i personelem wspomagającym. Mieliśmy szansę omówić nasze mocne i słabe strony, a także wymienić się doświadczeniami.

W kolejnym etapie nasi goście mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami wybranych komórek organizacyjnych t.j.: Dział Prawny, Dział Aparatury Medycznej, Dział Techniczny, Dział HR, Dział Inwestycji, Dział IT i Telekomunikacji, Dział PR, Dział Zaopatrzenia, Dział Wyrobów Medycznych, gdzie mieli możliwość omówienia interesujących ich aspektów oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami.

W odniesieniu do tematu tegorocznego programu przedstawialiśmy naszym gościom stosowane przez nas rozwiązania proekologiczne oraz plany dalszego rozwoju w zakresie ochrony środowiska w najbliższej przyszłości. Głównymi tematami były: termomodernizacja budynków, fotowoltaika, zielone tarasy, programy oszczędzających energię elektryczną i wodę, wykorzystanie deszczówki i szarej wody.

Jeden dzień poświęciliśmy na pokazanie gościom pracy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych obu szpitali, gdzie mogli zapoznać się z naszą organizacją pracy, systemem segregacji pacjentów, wyposażeniem pomieszczeń, udogodnieniami dla pacjentów itp.

Nasi goście mieli też okazję spotkać się z władzami Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przedstawiono im założenia polityki zdrowotnej regionu, omówiono programy zdrowotne i profilaktyczne, a także zasady współpracy z NFZ i podmiotami leczniczymi.

Wychodząc z założenia, że nie samą pracą człowiek żyje urozmaiciliśmy naszym gościom pobyt na Pomorzu, organizując jednodniową wycieczkę na Zamek w Malborku, gdzie anglojęzyczny przewodnik (tylko dla naszych gości) oprowadził i opowiedział historię tej wspaniałe średniowiecznej twierdzy obronnej.

Cała wizyta przebiegła zgodnie z planem, w bardzo przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że  zdobyte zarówno przez gości jak i przez gospodarzy doświadczenia będą inspiracją do dalszego rozwoju.