Konferencja “Scientific Conference Medical and Sport Technologies & „May’s Meeting of Young Biomechanics” imienia Dagmary Tejszerskiej, której jednym z organizatorów jest Polska Federacja Szpitali, odbędzie się w Hotelu Stock w dniach 20-22 maja 2022 r.

W trakcie Konferencji poruszona zostanie tematyka dotycząca m.in.:

  • Inżynieria biomedyczna
  • Bioinformatyka
  • Biomechatronika
  • Bioelektronika
  • Biomateriały
  • Roboty medyczne
  • Technologie wojskowe
  • Technologie sportowe i treningowe
  • Wsparcie inżynieryjne dla medycyny i zabiegi stomatologiczne,
  • Wsparcie inżynieryjne dla rehabilitacji

Sesja specjalna dla Dyrektorów Szpitali, pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali, odbędzie się w piątek 20 maja 2022 r. Tematyką dominującą podczas sesji będzie sztuczna inteligencja. Referat otwierający pt. “Determinants of smartification of care delivery organizators” wygłosi dr Tomasz Pilewicz (SGH Warszawa).

Aktualne informacje nt. Konferencji dostępne są na stronie: https://www.biomechanik.pl/advances/en/16-2/