Zielone Szpitale: Kierunek Odpowiedzialności Środowiskowej jako Klucz do Motywacji Pracowników

W obliczu rosnących wyzwań środowiskowych oraz zaostrzających się przepisów regulacyjnych, istotne jest, aby sektor opieki zdrowotnej, w tym szpitale i inne podmioty lecznicze, podjął skuteczne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie energią, zgodność z regulacjami europejskimi, w tym Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), oraz odpowiedzialne raportowanie w ramach Environmental, Social, and Governance (ESG) stają się kluczowymi elementami strategii każdej instytucji medycznej dążącej do osiągnięcia wyższych standardów ekologicznych i społecznych.

Ważnym aspektem w tym kontekście jest motywowanie pracowników oraz kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na zasadach „Just Culture”. Taka kultura promuje otwartość, odpowiedzialność i współpracę, a także zachęca pracowników do aktywnego udziału w procesie poprawy efektywności energetycznej i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Pracownicy, czując się częścią większego wysiłku na rzecz ochrony środowiska i społeczności, mogą wykazać się większym zaangażowaniem i satysfakcją z pracy.

Korzyści Wprowadzenia Just Culture w Szpitalach

Biuro Green Hospitals Polskiej Federacji Szpitali, pod kierownictwem Michała P. Dybowskiego, Chief Sustainability Officer, przedstawia kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia kultury sprawiedliwego traktowania (Just Culture) w środowisku szpitalnym. Zgodnie z analizą eksperta, Damiana Bochyńskiego, Just Culture Project Managera w Polskiej Federacji Szpitali, wprowadzenie takiej kultury przynosi wiele korzyści, w tym:

 1. Wypełnienie Założeń Raportowania ESG: Just Culture wspiera elementy S (social) i G (governance) zrównoważonego rozwoju.
 2. Wypełnienie Założeń Ustawy o Jakości: Wspiera rozwój systemów monitorowania i raportowania incydentów medycznych.
 3. Poprawa Relacji Między Personelem a Pacjentami: Zwiększa zaufanie społeczne do systemu opieki zdrowotnej.
 4. Zmniejszenie Błędów Medycznych: Promuje otwartość i redukuje błędy medyczne przez wcześniejsze rozpoznawanie problemów.
 5. Poprawa Satysfakcji Personelu: Zwiększa motywację, lojalność i zmniejsza rotację pracowników.
 6. Zwiększenie Zaangażowania Pacjentów: Motywuje do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia.
 7. Lepsza Gotowość do Radzenia Sobie z Trudnymi Sytuacjami: Personel medyczny jest lepiej przygotowany do zarządzania stresem.
 8. Poprawa Jakości Opieki: Wspiera współpracę, dzielenie się wiedzą i doskonalenie praktyk medycznych.
 9. Podnoszenie Standardów Etycznych: Utrzymuje zaufanie społeczne i reputację placówki.
 10. Zmniejszenie Konfliktów i Stresu: Redukuje konflikty w miejscu pracy.
 11. Poprawa Komunikacji między Zespołami: Kluczowa dla kompleksowej opieki nad pacjentem.
 12. Rozwój Innowacji w Opiece Zdrowotnej: Zachęca do zgłaszania sugestii i pomysłów na poprawę.
 13. Redukcja Skarg i Roszczeń Prawnych: Zmniejsza liczbę skarg i roszczeń, co ma znaczenie dla placówek.

Wprowadzenie Just Culture wymaga świadomego podejścia i inwestycji, ale korzyści dla środowiska szpitalnego są znaczące, wpływając na jakość, efektywność i relacje interpersonalne.

Zgodność z CSRD oraz efektywne raportowanie ESG nie tylko umacniają pozycję instytucji medycznych jako odpowiedzialnych społecznie podmiotów, ale również przyczyniają się do zwiększenia transparentności i zaufania ze strony pacjentów, pracowników, inwestorów oraz szerszej społeczności. Takie działania umożliwiają lepsze zrozumienie i adresowanie ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, a także promują zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko pracy, co ma bezpośredni wpływ na dobrostan personelu medycznego.

W tym kontekście, zarządzanie energią oraz zgodność z regulacjami europejskimi i CSRD w ramach podmiotów leczniczych stają się nie tylko obowiązkiem, ale również szansą na budowanie bardziej zrównoważonej i odpowiedzialnej przyszłości w sektorze opieki zdrowotnej.

Już 29.02.2024 roku odbędzie się pierwsze w 2024 a drugie w historii PFSz certyfikowane szkolenie ze obszaru zrównoważonego rozwoju na którym ekspert Biura Zielonych Szpitali Pan Marek Mazur, przedstawi szczegóły opisanego powyżej obszaru. W sprawie uczestnictwa w/w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z biurem PFSz – michal.dybowski@pfsz.org, lub biurem federacji.

Autor: Damian Bochyński, Just Culture Project Manager, Green Hospitals PFSz