Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości zakupu środków ochrony osobistej  która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości współpracy z oferentem przez podmioty lecznicze.

“Szanowni Państwo!

Ochrona personelu medycznego jest jednym z kluczowych wyzwań w walce z epidemią COVID – 19. Jak wiadomo, dezynfekcja ultrafioletem jest jedną z technologii stosowanych w obiektach medycznych do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Tradycyjnie promienniki UV i recyrkulatory (lampy przepływowe) UV zostały obliczone oraz certyfikowane zgodnie ze wskaźnikiem Staphylococcus aureus (w przypadku takich urządzeń dawka UV wynosi 5-10 mJ/cm2).

W chwili obecnej, ze względu na duże obciążenie mikrobiologiczne obiektów szpitalnych, personel medyczny spotyka się z szerokim zakresem zakażeń szpitalnych, które wraz z COVID-19 drastycznie pogarszają sytuację sanitarną – epidemiologiczną w szpitalach. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrafioletowego (IUVA), do inaktywacji wielu patogenów należy stosować dawki UV od 15 do 30 mJ/cm2 [Rotawirus, Poliowirus, Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida, COVID – 19 (SARS CoV 2)]. Bardzo istotne jest to, że większość produkowanych recyrkulatorów ma wydajność 50-100 m 3/h, to znaczy w pomieszczeniu o objętości 50 m3 powietrze jest dezynfekowane tylko raz na pół godziny. Chociaż jest oczywiste, że w celu znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu ze źródłami infekcji wymiana powietrza przez recyrkulator powinna odbywać się co najmniej 5-10 razy na godzinę tzn. minimum co12 min.

Od ponad 25 lat firma LIT projektuje i rozwija produkuje nie tylko systemy UV, ale także żarniki UV do dezynfekcji wody, powietrza i powierzchni, które są dostarczane do ponad 40 krajów. Firma zajmuje miejsce w pierwszej trójce światowych producentów urządzeń UV. Nasze urządzenia wdrożono w Berlinie, Madrycie, Wenecji, Moskwie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Kaliszu, Seulu, Pekinie i w wielu innych miastach. Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy specjalne recyrkulatory AEROLIT 550 i AEROLIT 550 ECO gwarantującą wysoką dawkę (30 mJ/cm2) o wydajności 500 m3/h. Dodatkowo wyposażono je w dwustopniowy system filtrujący (G4 + F5). W recyrkulatorach zastosowano wysoce bezpieczne żarniki amalgamatowe. Oprócz tego w celu rozwiązania kompleksowo problemu dezynfekcji LIT wyprodukował mocne mobilne urządzenie UV SVETOLIT 600, zaprojektowane do szybkiej (w ciągu kilku minut) i głębokiej (dawka UV 30 mJ/cm2) dezynfekcji pomieszczeń.

Sugerujemy rozważenie możliwości wykorzystania tego specjalnego sprzętu w najbardziej epidemiologicznie niebezpiecznych i obciążonych pomieszczeniach w celu ochrony personelu medycznego. Szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń zamieszczono w załączniku do niniejszego pisma.

 

00.00.02.pl-LIT-Dezynfekcja-Powietrza-i-Powierzchni-Promieniowaniem-UV-v…

COVID


Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager