Polska Federacja Szpitali proponuje Ministrowi Zdrowia strategiczne rozwiązania dla rozwoju stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.
[…] Doświadczenie w zarządzaniu podmiotem rehabilitacyjnym wykazuje, że natychmiastowej zmiany wymagają następujące elementy:

1. odejście od narzucania liczby zatrudnionej kadry dla realizacji określonych zadań;

2. urealnienie (podwyższenie) wyceny świadczeń

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowania stacjonarnej rehabilitacji leczniczej jest wprowadzenie jak najszybciej następujących rozwiązań organizacyjnych:

1. odejście od tworzenia małych oddziałów (ośrodków) rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ.

2. określenie, dla jakich pacjentów dedykowana jest stacjonarna rehabilitacja lecznicza,

Uproszczenie systemu może przynieść ewidentne korzyści w efektywności leczenia rehabilitacyjnego.

Opisane wyżej sygnalnie problemy stanowią tylko część obszarów, z którymi boryka się stacjonarna rehabilitacja lecznicza. Ich wybór wynika z ich charakteru i możliwości podjęcia rozwiązań w niedługim czasie. Natomiast ich przeprowadzenie stanowić będzie podstawę do pogłębionych, przekonsultowanych  zmian, co skutkować będzie efektywnym funkcjonowaniem wieloprofilowych szpitali/oddziałów stacjonarnej rehabilitacji leczniczej (do kilku w województwie)

Pełna treść:

PFSz, stanowisko rehabilitacja, propozycje WSR Zakopane

 

Propozycję przygotowała Krystyna Walendowicz, członek Rady Naczelnej PFSz i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem