Radomskie Centrum Onkologii stało się pierwszym Szpitalem w Radomiu i na południowym Mazowszu, w którym Pacjenci mogą skorzystać z badania i diagnostyki EUS.

Endosonografia (EUS) to badanie z wykorzystaniem endoskopu o głowicy ultrasonograficznej wysokiej częstotliwości – dzięki połączeniu dwóch metod obrazowania, możliwe jest ocenienie optyczne powierzchni przełyku, żołądka i dwunastnicy, a za sprawą USG także struktur znajdujących się 10 centymetrów od głowicy.

Do czego służy badanie EUS?

Badanie endosonograficzne pozwala na:

 • dokładną ocenę ściany przewodu pokarmowego – przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita grubego, w tym raków i głębokości ich naciekania, nacieków śródściennych i guzów podśluzówkowych,
 • ocenę dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych – w przypadku kamicy przewodowej, poszerzenia o nieznanej przyczynie, guzów zlokalizowanych w drogach żółciowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
 • ocenę trzustki – w przypadku guzów wykrytych w innych badaniach, torbieli, podejrzenia przewlekłego zapalenia lub guzów neuroendokrynnych narządu,
 • ocenę struktur sąsiadujących z przewodem pokarmowym, w tym lokalnych węzłów chłonnych, guzów innych narządów,
 • pobieranie materiału do badań cytologicznych (np. poszukiwanie komórek nowotworowych), mikrobiologicznych i innych za pomocą igły biopsyjnej,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, takich jak na przykład drenaż przestrzeni płynowych.

Korzystanie z tej metody nie wyklucza możliwości pobrania wycinku materiału cytologicznego i histopatologicznego ze zmian podczas wykonywania badania obrazowego.

Zapisy na konsultacje Lekarza Wojciecha Tyneckiego odbywają się za pośrednictwem nr tel: 48 377 90 20 (wew. 1), a także bezpośrednio w Rejestracji Radomskiego Centrum Onkologii przy ul. Uniwersyteckiej 6A w Radomiu.

O wykonywanym badaniu wypowiadają się 

 • lek. Wojciech Tynecki – specjalista gastroenterologii i certyfikowany ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, który dołączył w ostatnim czasie do grona specjalistów Radomskiego Centrum Onkologii;
  • Czym jest EUS?
  • Do kogo skierowane jest badanie?
 • dr n. med. Maciej Chwaliński, Dyrektor Medyczny Radomskiego Centrum Onkologii;
  • Jak przygotować się do badania?
  • Jakie Placówki wykonują to badanie? Dlaczego uruchomienie badania EUS w RCO jest takie ważne dla Pacjentów?
 • Maria Gawriuczenkow, Dyrektor Operacyjny Radomskiego Centrum Onkologii.
  • Co zrobić, aby zapisać się na badanie w RCO?