Firma AIDA Diagnostics od ponad roku zajmuje się analizą procesów i danych związanych z zarządzaniem krwią w jednostkach ochrony zdrowia.

Efektem tych działań są stworzone przez firmę AIDA algorytmy, których celem jest poprawa planowania i zarządzania stanami magazynowymi krwi i jej składników w taki sposób, aby zachowując bezpieczny poziom rezerw dla szpitala ograniczyć liczbę krwi i jej składników, które ulegają przeterminowaniu. Głównym celem algorytmów jest ograniczenie kosztów bezpośrednich jak i pośrednich (procesy logistyczne, ułatwienie zadań pracownikom). Ze względu na obiecujące wstępne wyniki, firma AIDA zaprasza jednostki zrzeszone w Polskiej Federacji Szpitali do skorzystania z darmowej analizy systemu zarządzania krwią i jej składników.

Proponowany przez firmę AIDA raport będzie w pełni anonimowy, a zawarte w nim informacje pozwolą zrozumieć jak wydajne i bezpieczne jest zarządzanie krwią i jej składnikami w danej jednostce. W raporcie znajdą się również sugestie, które będą mogły pomóc w usprawnieniu w/w procesu, jeśli zostanie wykryte w nim pole do optymalizacji. Do stworzenia raportu potrzeba wyłącznie danych dotyczących samych przetoczeń i stanów magazynowych. Niepotrzebny jest dostęp do danych osobowych i medycznych pacjentów. Pierwszym zainteresowanym jednostkom firma AIDA będzie mogła dostarczyć raporty jeszcze w okresie wakacyjnym.

Z przyczyn ograniczonych możliwości kadrowych i technicznych firma AIDA może stworzyć raporty dla pierwszych 50 szpitali, które wyrażą chęć współpracy. Oferta jest skierowana wyłącznie dla jednostek zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali.

Kontakt jest możliwy pod adresem: contact@aidadx.io