Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłam informacje od Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa PFSz,

“Zwracam się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dot. sieci szpitali i tego jak Państwo widzieliby sieć szpitali w kolejnych latach.
Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą do zaprezentowania głosu dyrektorów szpitali i stanowiska PFSz w zespole ds sieci szpitali przy Ministerstwie Zdrowia oraz w bezpośrednich kontaktach PFSz z Ministerstwem Zdrowia, NFZ oraz kluczowymi interesariuszami systemu.  Bardzo proszę o jak najszybsze przesłanie odpowiedzi z uwagi na zaplanowane na 01.10.2020 spotkanie delegacji PFSz z Ministrem Zdrowia oraz posiedzenie Zarządu PFSz w tym samym dniu.
Z wyrazami uszanowania,
Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz
23.09.2020
W przypadku pytań, proszę o kontakt z mgr Urszulą Szybowicz, Project Manager PFSz
tel: 687-752-855, urszula.szybowicz@pfsz.org

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager
tel: 697-752-855

Polska Federacja Szpitali

ul. Nowogrodzka 11, 5p.
00-513 Warszawa
tel. + 48 22 447 4300