Farmakoterapia, czyli leczenie produktami leczniczymi, jest powszechnie stosowaną terapią w szpitalach. Polskie szpitale zarządzają blisko 130 tys. produktów leczniczych, a leki generują znaczne koszty. Zarządzanie przepływem leków w szpitalach ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W większości polskich szpitali leki są dystrybuowane przez apteki szpitalne i apteczki oddziałowe.

Niestety, występują problemy takie jak braki w zamówieniach, nieefektywne zarządzanie lekami, błędy w dawkowaniu, niebezpieczne interakcje między lekami i nieautoryzowany dostęp. Automatyczne apteczki oddziałowe są skutecznym rozwiązaniem, cieszącym się dużym uznaniem personelu medycznego. Przeprowadzone badania wykazały wysoki poziom satysfakcji wśród pracowników medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w załączonym wywiadzie z Dyrektorem SP ZOZ w Kozienicach, Panem Romanem Wysokim.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, przedstawiciele firmy PIXEL, członka wspierającego PFSz, są do Państwa dyspozycji:
*Źródło State of Pharmacy Automation https://www.pppmag.com/