Operacje na odległość, hologramy medyczne czy roboty asystujące – to obraz służby zdrowia, która nie jest wizją science-fiction, ale kierunkiem rozwoju dostępnym na wyciągnięcie ręki. Współczesne szpitale już teraz korzystają z zaawansowanych systemów IT czy baz danych medycznych.  Cyfryzacja placówek ochrony zdrowia w całej Europie stała się jedynym sposobem, w jaki szpitale, kliniki czy przychodnie mogą osiągnąć swoje cele strategiczne i podnosić jakość opieki nad pacjentami.  

Współcześnie obserwujemy dynamiczny rozwój licznych technologicznych rozwiązań w sektorze opieki zdrowotnej. Ten rosnący potencjał otwiera przed nami niepowtarzalne możliwości w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych metod profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz ogólnego zarządzania opieką nad pacjentami. Wraz z doświadczeniami pandemii oraz starzejącym się najszybciej w swojej historii społeczeństwem UE, zainteresowanie inwestorów sektorem ochrony zdrowia jest obecnie na bardzo wysokim poziomie.

Według raportu Market Research Future z 2021 r., wartość globalnego rynku rozwiązań medtech ma urosnąć z 160 miliardów dolarów w 2021 r. do 1,3 biliona dolarów w 2030 r. W ciągu kilku następnych lat dostrzeżemy istotny postęp w wykorzystaniu przez służbę zdrowia innowacyjnych technologii, takich jak analityka predykcyjna, rzeczywistość wirtualna oraz rozszerzona czy przetwarzanie obrazu i języka naturalnego. Warto jednak pamiętać, że bez odpowiedniego cyfrowego fundamentu, w postaci elastycznych rozwiązań chmurowych do gromadzenie danych czy sieci mobilnych o wysokiej przepustowości, wykorzystanie tych rozwiązań może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe.

Przyszłość zdrowia oparta na danych

Dzięki nowoczesnym technologiom telekomunikacyjno-informatycznym współczesna diagnostyka staje się precyzyjniejsza, a leczenie bardziej skuteczne. Już dzisiaj w polskich placówkach medycznych możliwe jest monitorowanie pacjentów na odległość oraz przesyłanie wyników badań z jednego ośrodka do innego, umożliwiając różnym specjalistom ich analizę. Także sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie m.in. wśród polskich kardiologów. Dzięki niej możliwa jest analiza rożnych danych z ultrasonografii wewnątrznaczyniowej i na tej podstawie jeszcze skuteczniejsza interwencja lekarska.

Placówki medyczne to jednak złożone organizacje w których wykorzystanie technologii cyfrowych wykracza poza innowacje służące tylko do diagnostyki i leczenia. Wiele funkcji, zarówno te bezpośrednio związane z pacjentem, jak i te z obszarów wsparcia jak administracja czy bezpieczeństwo musi działać synchronicznie, aby zapewnić najwyższe standardy działania danej placówki. Wszystkie te elementy w dużej mierze polegają na informacjach: danych pacjentów, informacjach ze szpitala i danych z innych podmiotów opieki zdrowotnej.

Komunikacja cyfrowa kiedyś ograniczała się do e-maili, wiadomości tekstowych lub alertów z routerów czy serwerów pocztowych. Wraz z pojawieniem się telemedycyny, aplikacji zdrowotnych, internetowych profili pacjentów (np.  Internetowe Konto Pacjenta – IKP) czy centralnych baz danych, z których korzysta cała służba zdrowia, działalność ta generuje znacznie więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze w 2019 r. branża zdrowotna odpowiadała za ponad 30 proc. wszystkich danych przechowywanych na świecie. Dotychczas stosowane sieci stacjonarne oraz Wi-Fi nie są dziś w stanie obsłużyć rosnącego ruchu danych i nie spełniają wielowymiarowych potrzeb współczesnych systemów zdrowotnych. Stąd często dochodzi do swoistych zatorów sieciowych – wówczas internet spowalnia lub wręcz go nie ma.

Bez nowoczesnych sieci nie będzie cyfryzacji

Rewolucja cyfrowa w służbie zdrowia różni się od innych branż. Dostawcy opieki zdrowotnej mają różnorodne i unikatowe potrzeby, jeśli chodzi o sieci i infrastrukturę informatyczną. Oprócz wymagań dotyczących prywatności czy bezpieczeństwa pacjentów, duże znaczenie mają także dostępność. Aby placówki służby zdrowia mogły dzisiaj sprawnie wdrażać szereg nowych technologii, potrzebują pewności, że sieć będzie specjalnie zaprojektowana, aby spełniać potrzeby tej branży.

To, co standardy 3G i 4G zrobiły dla konsumentów, umożliwiając swobodny dostęp do internetu z dowolnego urządzenia, 5G oraz nowoczesne sieci mobilne mogą zrobić m.in. dla służby zdrowia, łącząc miliardy urządzeń. 5G gwarantuje znacznie większe poziomy przepustowości, czyli możliwości obsłużenia większej ilości urządzeń, bez szkody dla jakości sygnału. Szybkość, elastyczność i bezpieczeństwo nowych standardów sieciowych otwierają nowe możliwości dla działalności szpitali i ośrodków medycznych:

  • Połączone urządzenia medyczne: Sieć szpitalna musi być w stanie zidentyfikować, bezpiecznie podłączyć i połączyć różnorodne urządzenia medyczne (stacjonarne i mobilne) do ich odpowiednich aplikacji.
  • Potrzeba obrazowania o wysokiej rozdzielczości do diagnozy: Obrazy o rozdzielczości 4K i o wysokiej jakości coraz częściej są wykorzystywane przez lekarzy do poprawy diagnozy. Sieć musi być zdolna do przesyłania dużych plików bez opóźnień w sieci lub bez wpływu na jej wydajność.
  • Mobilne informacje o pacjencie: Pacjenci coraz częściej są ciekawi, co dokładnie dzieje się z ich zdrowiem. Dla niektórych już dziś bardzo ważny jest dostęp do własnej dokumentacji medycznej, którą medycy muszą prowadzić w wersji elektronicznej. Musi ona być dostępna w dowolnym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu klinicznym, na żądanie, z jak najniższym opóźnieniem.

Wszystkie zaawansowane rozwiązania są istotnym celem rozwojowym, do którego służba zdrowia powinna dążyć, ale po drodze trzeba również zadbać o wyrównanie poziomu i spełnienie najbardziej podstawowych, codziennych potrzeb tak pracowników, jak i pacjentów.

Łączność dla wszystkich

Rozbudowa nowoczesnych sieci konieczna jest także z perspektywy zwykłego, codziennego użytkowania internetu. Dzisiaj prawie każdy pacjent czy lekarz ma przy sobie telefon, a do tego dodatkowo inne urządzenia, jak laptopy, tablety, które korzystają z sieci. Biorąc pod uwagę, że to często urządzenia spoza szpitalnej sieci mogą stanowić pewne zagrożenie. Nowoczesne standardy .in.. 5G zapewniają jednak zaawansowane zabezpieczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku przechowywania i przesyłania wrażliwych danych medycznych. Dzięki inwestycjom w nowoczesne standardy sieciowe a następnie technologie cyfrowe uda się wprowadzić polską służbę zdrowia w XXI w., a rozwinięcie cyfrowych szpitali pozwoli Polsce na zwiększenie konkurencyjności na europejskim rynku opieki zdrowotnej z pożytkiem dla pacjentów, pracowników i całej branży.