Warszawa, 20 kwietnia 2020 – Pandemia COVID-19 to wyjątkowo trudny czas dla całego społeczeństwa, a w szczególności dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, którzy każdego dnia są w pełnej gotowości walcząc o zdrowie i życie Polaków, narażając przy tym swoje zdrowie. Chcąc wesprzeć pracowników służby zdrowia Sandoz Polska, w ramach współpracy z Polską Federacją Szpitali, przekazała 16 szpitalom (po jednym z każdego województwa) 8500 litrów płynów do dezynfekcji.

Polska Federacja Szpitali została wybrana jako partner z uwagi na wiedzę ekspercką, która umożliwia obiektywną ocenę sytuacji oraz potrzeby w poszczególnych szpitalach zrzeszonych w Federacji.

Jesteśmy dumni, że w ten sposób mogliśmy wesprzeć polskie szpitale, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji walki z pandemią. Wierzymy również, że nasze działanie przełoży się na lepszą jakość opieki wobec Pacjentów! – powiedziała Dominique Petit, Prezes Zarządu Sandoz Polska.

Cieszymy się, że firma Sandoz Polska dołączyła do grona darczyńców wpierając w tym szczególnie trudnym czasie zrzeszone w PFSz szpitale. We współpracy z  Tomaszem Kopcem i Piotrem Pusty dziękuje za sprawne przeprowadzenie inicjatywy, której celem była pomoc 16 placówkom w zapewnieniu ciągłości działań związanych z zabezpieczeniem pracowników i pacjentów przed rozprzestrzenianiem się zakażeń w tym COVID19. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wsparcie. Liczymy, że nasze działania przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitali do których pomoc trafiła.  – dodał prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Informacje o firmie Sandoz

Sandoz, dywizja grupy Novartis, jest światowym liderem w dziedzinie leków generycznych i leków biorównoważnych. Naszym celem jest wprowadzenie pionierskich rozwiązań, aby pomagać Pacjentom uzyskać dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez opracowanie i komercjalizację nowatorskich, dostępnych cenowo podejść, które zaspokoją potrzeby medyczne. Naszą ambicją jest bycie wiodącą i najbardziej cenioną firmą generyczną na świecie. Nasze szerokie portfolio wysokiej jakości leków, obejmuje wszystkie główne obszary terapeutyczne. Dzięki niemu osiągnęliśmy w 2019 r. sprzedaż na poziomie 9,7 mld USD. Centrala Sandoz znajduje się w Niemczech, w miejscowości Holzkirchen należącej do wielkomiejskiego obszaru Monachium.