Dołącz do kampanii “Medycyna bez granic. Siła łączności” – inicjatywy pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali i Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

Naszym wspólnym celem jest podniesienie świadomości wśród lekarzy oraz dyrektorów szpitali o kluczowej roli, jaką odgrywa rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w dziedzinie medycyny oraz poprawie zdrowia pacjentów. Razem chcemy zrobić znaczący krok naprzód w zacieśnianiu współpracy pomiędzy medycyną a technologią.  

Weź udział w specjalnej ankiecie, przekaż nam swoje zdanie o jakości i dostępności sieci mobilnych w polskich placówkach medycznych i pomóż rozwijać nowoczesną opiekę zdrowotną w Polsce i 🏥📡 #MedycynaBezGranic #SiłaŁączności