Warszawa, 5 czerwca 2024 – IQVIA (NYSE:IQV), wiodący globalny dostawca zaawansowanych analiz, rozwiązań technologicznych i usług badań klinicznych dla przemysłu farmaceutycznego, ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowego Panelu Szpitalnego, interaktywnej platformy online, która pozwala szpitalom porównywać swoje wskaźniki z benchmarkami, dostarczając znaczącej wartości dodanej na poziomie zarządczym.

Panel Szpitalny to łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzie, które pozwala szpitalom analizować i porównywać swoje wskaźniki, takie jak świadczenia nielimitowane, liczba łóżek, stopień obłożenia łóżek, przepustowość czy średni czas hospitalizacji, na tle innych placówek o podobnej charakterystyce i profilu działalności. Daje to szpitalom wiedzę, która pozwala im zidentyfikować obszary do poprawy i optymalizacji. Dodatkowo narzędzie umożliwia podmiotom zarządzającym weryfikację, wizualizację i porównywanie parametrów między swoimi podmiotami opieki zdrowotnej w ramach struktury założycielskiej.

– W IQVIA wierzymy w moc danych i ich rolę w przyspieszaniu rozwoju opieki zdrowotnej i poprawie efektywności leczenia pacjentów. Łącząc dane szpitali i nasze analizy, będziemy wspierać polskie szpitale w podnoszeniu poziomu ich efektywności. Panel Szpitalny to narzędzie, które pozwala placówkom na lepsze zrozumienie swojej pozycji na tle innych szpitali i identyfikację obszarów, które wymagają usprawnień. Wierzymy, że dzięki temu szpitale będą mogły działać coraz lepiej i skupić się na tym, co najważniejsze – zapewnieniu pacjentom najlepszej możliwej opieki. – powiedział Daniel Flis, General Manager IQVIA Poland.

Przystąpienie do panelu i korzystanie z niego jest dla szpitala nieodpłatne oraz nie wymaga gromadzenia i przekazywania dodatkowych danych poza danymi sprawozdawczo-rozliczeniowymi, które szpitale przekazują regularnie do płatnika publicznego (NFZ) lub do innych podmiotów publicznych.

Wdrożenie Panelu Szpitalnego to kolejny krok IQVIA w kierunku wspierania sektora ochrony zdrowia w Polsce. Zgodnie ze swoją misją, firma stale dąży do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy jakości usług medycznych i wspierają procesy leczenia pacjentów. W Polsce IQVIA współpracuje i wspiera projekty realizowane przez Polską Federację Szpitali, słuchając głosu i potrzeb tego sektora.

– Z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę IQVIA, partnera wspierającego PFSz, która wpisuje się w nasze dążenia do ciągłego doskonalenia jakości usług świadczonych przez polskie szpitale. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu w postaci odpowiednich analiz porównawczych, szpitale będą mogły szybko zidentyfikować obszary wymagające poprawy, wdrożyć je, a w rezultacie jeszcze skuteczniej realizować swoją misję, jaką jest zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki medycznej. – powiedział profesor Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

#############################

O IQVIA:

IQVIA (NYSE:IQV) jest wiodącym globalnym dostawcą zaawansowanych rozwiązań analitycznych, rozwiązań technologicznych oraz badan klinicznych dla branży life sciences. IQVIA tworzy inteligentne połączenia we wszystkich aspektach opieki zdrowotnej przy pomocy swoich narzędzi analitycznych, przełomowych technologii, zasobów big data, oraz bogatej wiedzy branżowej.  IQVIA Connected Intelligence™ szybko i w sposób zwinny dostarcza kluczowe spostrzeżenia umożliwiając klientom przyspieszenie rozwoju klinicznego i komercjalizacji innowacyjnych metod leczenia, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów. Zatrudniając około 87 000 pracowników, IQVIA prowadzi działalność w ponad 100 krajach.

IQVIA jest światowym liderem w zakresie ochrony prywatności pacjentów. Firma korzysta z szerokiej gamy rozwiązań technologicznych i zabezpieczeń, aby chronić prywatność osób indywidualnych, jednocześnie generując i analizując informacje na skalę, która pomaga interesariuszom opieki zdrowotnej identyfikować wzorce chorób i korelować je z dokładną ścieżką leczenia i terapią niezbędną do uzyskania lepszych wyników. Spostrzeżenia i możliwości wykonawcze IQVIA pomagają firmom z branży biotechnologicznej, producentom sprzętu medycznego, firmom farmaceutycznym, badaczom, agencjom rządowym, płatnikom i innym interesariuszom z branży opieki zdrowotnej lepiej zrozumieć choroby, ludzkie zachowania i postęp nauki, starając się utorować drogę ku wyleczeniom. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.iqvia.com.