W piątek 12.03.2021r.  odbyło się kolejne spotkanie w sprawie standardu rachunku kosztów z przedstawicielami AOTMiT. m.in. z Panią Dyrektor Agnieszką Włodarczyk.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Pracodawców RP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Izby lekarskiej.

Polską Federację Szpitali reprezentowała Pani Ewa Książek-Bator, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy PFSz.

Podczas spotkania przekazano informacje po szkoleniu jakie AOTMIT zorganizowała dla Szpitali, wskazano  czego brakuje i jakie mamy dalej bariery, głównie z zakresu  wiedzy o sposobie kalkulowania procedur medycznych, bariera informatyczna – wynikająca z braku wspólnego oprogramowania, obowiązku posiadania programu Excel, a także niewystarczająca ilość szkoleń warsztatowych rozwiązujących indywidualne problemy szpitala.

Ponownie poprosiliśmy, aby nie karać szpitali i pomóc im wdrożyć  obowiązki wynikające z rozporządzenia o rachunku kosztów, dając czas  na zbudowanie jednolitego pliku do sprawozdawania danych wymaganych i  poszukanie środków na sfinansowanie dodatkowych etatów i niezbędnych narzędzi.

Podczas spotkania wypracowano także pismo, które Pracodawcy RP w oparciu o  zebrany materiał i nasze uwagi przekażą do Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 

zachęcamy do śledzenia informacji w zakładce “Stanowiska”