Polska Federacja Szpitali w uzasadnieniu zmienianego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2020 r. Zarządzenie Nr 168/2020/DSOZ

W sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) czytamy:  wprowadza się zmiany z uwagi na konieczność przekształcania niektórych sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w izolatoria oraz dostosowania do objęcia pacjentów w stanie lżejszym wzmożoną opieką w izolatoriach już istniejących.

Zarządzenie zmienia wartość produktu rozliczeniowego dedykowanego dla pacjentów w najcięższym stanie: 99.03.0009 Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 – CRB 65 => 3 pkt z wartości – 530 zł za dzień leczenia na wartość – 630 zł za dzień leczenia.

Istotą wprowadzonego rozwiązania (wg Prezesa NFZ) jest skoncentrowanie leczenia szpitalnego na pacjentach w najcięższym stanie (3 i 4 pkt w skali CRB), a skierowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, niewymagających już leczenia szpitalnego,do objęcia opieką sprawowaną w izolatoriach.

Wprowadzono trzy stawki za leczenie pacjenta z powodu Covid-19, zależne od  oceny jego stanu zdrowia. Intencją tej decyzji jest to, aby hospitalizowani byli tylko najciężej chorzy a pozostali przebywali w domu lub w izolatoriach.
​Zarządzenie prezesa NFZ zmienia wartości produktów dla hospitalizacji związanych z leczeniem COVID-19. Ich wartość jest zróżnicowana w zależności od skali CRB-65, jaką uzyska pacjent. Wymienione są w niej cztery wskazania do hospitalizacji: zaburzenia świadomości, częstość oddechów – większa bądź równa 30 oddechom na minutę, ciśnienie krwi równe bądź niższe niż 90/60 oraz wiek powyżej 65 lat. Za każde wskazanie jest jeden punkt. Jeśli pacjent ma tylko jeden objaw, hospitalizacja nie jest wskazana. W przypadku dwóch punktów należy rozważyć przyjęcie chorego, a jeśli ma trzy lub cztery punkty na pewno wymaga hospitalizacji.

Stawkę za określono na poziomie 630 zł za dzień leczenia najciężej chorych, a w pozostałych przebiegach 330 zł i 180 zł. Wprowadzono też nowe produkty rozliczeniowe: pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w izolatorium typ I (220 zł za dzień pobytu), typ II (180 zł za dzień pobytu).

Wg opinii wielu dyrektorów szpitali wprowadzone stawki za leczenie pacjentów z Covid-19 nie pokrywają niezbędnych  kosztów – opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, leków, środków ochrony osobistej, środków dezynfekcji i higieny a także kosztów utylizacji odpadów.

Zmiany będą bardzo dotkliwe dla oddziałów zakaźnych oraz szpitali pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczenia w całości lub w większej części covidowych. Stosowanie reżimu sanitarnego, izolacja, pielęgnacja pacjentów, tlenoterapia, stały monitoring i inne wymagają określonych środków a wprowadzone kategorie kwalifikacji pacjentów nakładają na pracowników podmiotów leczniczych dodatkowe wymogi sprawozdawcze, podział pacjentów wg skali, która nie była do tego przeznaczona, a także prawie o połowę obniżą wpływy szpitali z tytułu leczenia pacjentów z Covid-19.

Ponadto, dodatkowe wynagrodzenie dla lekarzy i pielęgniarek pracujących z pacjentami chorymi na Covid-19 powinno zostać rozszerzone o inne grupy pracowników medycznych jak diagności laboratoryjni, laboranci, technicy radiologii, sanitariusze, opiekunowie medyczni, bez których nie można realizować procesu leczniczego.