Polska Federacja Szpitali poparła stanowisko PharmaNET i wspólnie z organizacjami: Naczelna Izba Aptekarska, PharmaNET,  Federacja Pacjentów Polskich wystosowała list otwarty do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektowanych zmian w rozporządzeniach w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

W polskich aptekach trwa realizowana na szeroką skalę akcja szczepień przeciw COVID-19. To zaawansowana operacja logistyczna, podczas której farmaceuci odpowiadając na wysokie zainteresowanie społeczne, często wykonują szczepienia po 12 godzin na dobę. Powyższe działania mają swoje odzwierciedlenie w wyszczepialności Polaków. Od 1 lipca br. farmaceuci zaszczepili w aptekach już ponad 350 tys. pacjentów, a w Polsce istnieje już ponad 1 160 aptecznych punktów szczepień. 

Proponowane zmiany doprowadzą do likwidacji zdecydowanej większości, o ile nie wszystkich, dobrze funkcjonujących aptecznych punktów szczepień, a w konsekwencji uderzą przede wszystkim w osoby, które chciałyby się sprawnie i bezpiecznie zaszczepić przeciw COVID-19. Wprowadzenie projektowanych zmian szczególnie dotkliwe będzie w małych miejscowościach, gdzie ta forma przeprowadzania szczepień cieszy się dużą popularnością. Polacy ufają farmaceutom i aptekom, jako placówkom ochrony zdrowia publicznego. Trudno wskazać przyczynę, dla której niweczy się trud wielu osób i podmiotów zaangażowanych w akcję zorganizowania szczepień w aptekach, która okazała się jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć podjętych w celu walki z koronawirusem. 

Mając na uwadze powyższe pragniemy wyrazić zaniepokojenie wobec koncepcji przyjęcia projektowanych w Ministerstwie Zdrowia – nowych rozporządzeń dotyczących lokali aptecznych. Ich wprowadzenie w życie w wersji przekazanej do konsultacji społecznych spowoduje konieczność przebudowy aptek, co wymaga znacznych nakładów finansowych i w wielu przypadkach jest wręcz niewykonalne. Pragniemy podkreślić, że zdecydowana większość aptek nie będzie w stanie sprostać nowym wymaganiom, co w rezultacie doprowadzi do zamykania aptecznych punktów szczepień,  zastopowania walki z koronawirusem, a w dalszej perspektywie również z grypą. Sukces prowadzonego w aptekach całej Polski programu szczepień wyraźnie pokazał, że apteki są odpowiednio przygotowane do świadczenia tego rodzaju usług z poszanowaniem wszelkich określonych prawem wymogów i standardów, dlatego też nie rozumiemy celowości wskazanych propozycji przepisów. 

Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 nie byłoby możliwe, gdyby nie elastyczność w organizacji aptecznych punktów szczepień, którą przyznano podmiotom prowadzącym apteki. Kluczowe było wprowadzenie rozwiązań umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonywanie szczepień przeciw COVID-19 z poszanowaniem intymności i godności pacjenta przy dostosowaniu wybranych pomieszczeń wchodzących w skład apteki (pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego lub izby ekspedycyjnej). 

Dlatego też apelujemy o niezwłoczne usunięcie nieadekwatnych rozwiązań i racjonalizacji przepisów w zaproponowanych projektach rozporządzeń. Polscy aptekarze i przedsiębiorcy apteczni już udowodnili, że w dobrym otoczeniu prawnym potrafią stanąć na wysokości zadania, spełniając palące potrzeby zdrowotne społeczeństwa, zarówno obecnie w kontekście szczepień przeciw COVID-19, jak i w przyszłości w związku z planowanymi szczepieniami przeciw grypie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List_otwarty_MZ_rozp_lokale_apteczne