w dniu 12 września 2023 r. uruchomiona została w naszym Szpitalu w pełni funkcjonalna, nowoczesna, bezpieczna dla personelu medycznego i pacjenta Izba Przyjęć Zakaźna, zachowująca najwyższe standardy reżimu sanitarnego, podnosząca poziom bezpieczeństwa epidemicznego w całym województwie łódzkim.

Realizowane od jesieni 2022 r. zadanie polegało na kompleksowej modernizacji Izby Przyjęć Zakaźnej między innymi w zakresie zwiększenia liczby posiadanych izolatek (z jednej do czterech), gdzie każda jest dostępna z zewnątrz. Dodatkowo wydzielona została strefa czysta i brudna w taki sposób, że praca izby może odbywać się w systemie pełnego zabezpieczenia  – w dobie pandemii w systemie hybrydowym. Oznacza to, że w momencie słabnięcia fal zakażeń, gdy jednak nadal będzie konieczne przyjmowanie pacjentów zakaźnych i pacjentów niestanowiących bezpośredniego zagrożenia epidemicznego, układ funkcjonalny pomieszczeń będzie dawał możliwość bezpiecznego rozdzielenia pacjentów. Układ pomieszczeń będzie także funkcjonalny w okresie niezakłóconej pracy izby tzn. bez występowania zjawisk pandemicznych.

Szczególnie istotny jest fakt, że jedna z wybudowanych izolatek jest w standardzie izolatki o wysokim stopniu bezpieczeństwa, dostosowanym do pacjenta podejrzanego o wystąpienie wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych w tym przenoszonych drogą kropelkową oraz powietrzno-pyłową  (SARS, Ebola i tym podobne).

Zwiększenie liczby izolatek dostępnych z zewnątrz, daje również możliwość zwiększenia przepustowości przyjęć pacjenta do Szpitala w sytuacjach, kiedy jednocześnie do izby podjeżdża kilka zespołów ratownictwa medycznego. Utworzone zostały 4 stanowiska dla karetek z bezpośrednim dojazdem do danej izolatki. Zaopatrzenie pojedynczego pacjenta zakaźnego w izolatce daje szansę na szybsze przyjęcia go do Szpitala bez dodatkowego czasu oczekiwania karetki na jego przyjęcie, co wiąże się ze sprawnym „uwolnieniem” ZRM dla następnych osób potrzebujących pomocy. Miejsce podjazdu karetek zostało zadaszone, co pozwala na komfortowe przekazywanie chorych do izby przyjęć, bez względu na warunki atmosferyczne.

Jednocześnie pomieszczenia izby zostały doposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną przeznaczoną dla potrzeb pacjentów zakaźnych (defibrylatory, kardiomonitory z centralą, wózki do przewożenia chorych siedzące, leżące, urządzenia do tlenoterapii, aparaty ekg, ssaki elektryczne).

Wyodrębniona część Izby Przyjęć Zakaźnej, z osobnym wejściem, została utworzona dla chorych dzieci. Przyjęte w warunkach odnowionych, przyjaznych – kolorowych, w pełni nowoczesnych pomieszczeń, będą mogły być zbadane i jeśli zajdzie taka konieczność, dalej leczone w ramach hospitalizacji na Oddziale Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci UM.

W ramach zrealizowanej inwestycji zostały wykonane następujące prace budowlane związane z rozbudową i przebudową pomieszczeń zakaźnej izby przyjęć: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, instalacje teletechniczne.

Powierzchnia izby przyjęć zakaźnej w wyniku realizacji zadania zwiększyła się z 392 m2 do 705 m2 czyli o 313 m2 tj. blisko 50%.

Opisana inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby, które zostały zdiagnozowane podczas pandemii Covid -19. Wszelkie wnioski z pracy personelu medycznego szpitala przełożyły się na stworzenie projektu z pewnością jednej z najnowocześniejszych izb przyjęć zakaźnych w Polsce.

Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu:

Ministra Zdrowia – 7.760 460,00 zł

Wojewody Łódzkiego –  2.500 000,00 zł

Marszałka Województwa Łódzkiego  – 615 020,00 zł

przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości – 683 240,00 zł

Całkowita wartość zadania:11.558 720,00 zł.