Pani Katarzyny Szyszko, położna pracującej w Oddziale Klinicznym Ginekologiczno -Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie zajęła pierwsze miejsce w programie “Bezcenna każda kropla” Polskiego Banku Komórek Macierzystych dzięki wykonaniu największej ilości jałowych pobrań krwi pępowinowej w województwie warmińsko-mazurskim!

Komórki macierzyste można wykorzystać w leczeniu wielu ciężkich chorób – zarówno w przypadku wskazań standardowych, np. w białaczkach, chłoniakach, szpiczakach, jak i w ramach medycznych eksperymentów leczniczych np. w mózgowym porażeniu dziecięcym. Dlatego ważne jest aby materiał biologiczny był pozyskany sterylnie i miał możliwie największą objętość.

Pani Katarzyna wykazała się niesamowitym zaangażowaniem i profesjonalizmem, przyczyniając się do zbiórki materiału biologicznego najwyższej jakości.