Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało nagrodę „Aktywny szpital” – w konkursie zaadresowanym do placówek służby zdrowia z całej Polski. To dla PCM duże wyróżnienie.

Przyznała je jedna z wiodących firm sektora E-health – CompuGroup Medical, która dostarcza placówkom medycznym na całym świecie najnowocześniejsze systemy informatyczne, aby usprawnić ich pracę. Nagroda jest więc tym większym powodem do dumy i satysfakcji.

Konkurs składał się z różnych kategorii, a przystąpiły do niego m.in. szpitale z Warszawy i Olsztyna. Gala, podczas której laureaci zostali nagrodzeni, odbyła się w czwartek, 15 czerwca, pod Warszawą.

Statuetkę (z dyplomem) przyznaną Pabianickiego Centrum Medycznemu odebrali dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes PCM i Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno – technicznych. Kapituła doceniła całokształt działań spółki w obszarze IT, m.in. uruchomienie systemu kolejkowego, poprawę cyberbezpieczeństwa i budowę nowej strony internetowej.

– Staramy się, aby nasz szpital funkcjonował jak najlepiej i był placówką przyjazną pacjentom. W znacznym stopniu umożliwiają to nowoczesne technologie. My też z nich już korzystamy, a nagroda stanowi tego najlepszy dowód – podkreśla prezes Witold Olszewski.