#niebojsieszpitala

Akcja “Nie bój się szpitala” zainicjowana przez Polską Federację Szpitali ma na celu łagodzenie NADMIERNYCH obaw pacjentów w dobie COVID-19, z powodu których konieczne z przyczyn zdrowotnych procedury medyczne mogły by nie zostać wykonane, lub też były by wykonane zbyt późno.

Akcja będzie realizowana m.in. poprzez:

  • Informowanie o dobrych praktykach wdrożonych przez dyrektorów polskich szpitali we współpracy z kadrą medyczną i administracyjną
  • Pokazywanie innowacyjnych technologii zwiększających bezpieczeństwo pacjentów zgłaszających się do szpitali
  • Współpracę z uczestnikami systemu ochrony zdrowia, którym zależy na bezpiecznym oraz wykonanym w odpowiednim czasie diagnostyce i leczeniu szpitalnym pacjentów
  • Działania o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym na rzecz bezpiecznego wznawiania pełnej działalności szpitali
  • Propagowanie dostępności nowoczesnych metod zapobiegania zakażeniom w szpitalach, w tym dostępności wysokiej jakości testów laboratoryjnych do diagnostyki patogenów, a szczególnie koronawirusa powodującego chorobę COVID-19
  • Działania na rzecz utrzymania jak najlepszej kondycji finansowej polskich szpitali na etapie “odmrażania gospodarki”

Współpraca

Do współpracy zapraszamy zainteresowanych uczestników system ochrony zdrowia.

Koordynacja

Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca PFSz, ligia.kornowska@pfsz.org