Grupa Synektik odpowiada na potrzeby pracowni oraz zakładów diagnostyki obrazowej
i wprowadza na rynek oczekiwane rozwiązanie informatyczne SynDose.pl do monitorowania dawek promieniowania jonizującego, w ramach platformy usług telemedycznych Zbadani.pl. Aplikacja wpisuje się w obowiązki placówek zdrowia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących kontroli poziomu dawek, na których ekspozycję narażeni są pacjenci.

 

Ustawodawca, zmianą ustawy prawo atomowe oraz serią rozporządzeń wprowadził szereg wymogów dla pracowni radiologicznych, m.in. konieczność przeprowadzania wewnętrznych audytów klinicznych w zakresie dawek nie rzadziej niż raz do roku, a także na każde pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia. Dodatkowo w radiologii zabiegowej pracownia ma obowiązek przekazać raport po każdym incydencie prowadzącym do popromiennego uszkodzenia skóry pacjenta. Dzięki nowym rozwiązaniom informatycznym, takim jak SynDose.pl pracownie czy też centra diagnostyki obrazowej są w stanie na bieżąco i automatycznie monitorować oraz raportować dawki promieniowania stosowane w trakcie badań, a technicy i inne służby medyczne mogą w tym czasie zajmować się wykonaniem procedury radiologicznej. To wszystko dla bezpiecznej placówki i bezpieczeństwa pacjenta.

– „Od prawie 20 lat Grupa Synektik konsekwentnie rozwija produkty i usługi IT dedykowane m.in. dla radiologii. SynDose.pl jest jednym z rozwiązań oferowanych w ramach platformy Zbadani.pl i ma na celu wspierać prace wykonywane w  pracowniach diagnostycznych oraz monitorować bezpieczeństwo pacjentów zgodnie z zasadą ALARA (ang.: As Low As Reasonably Achievable – tak nisko, jak jest to racjonalnie osiągalne). Zasada ta polega na ograniczeniu kontaktu ze źródłami promieniowania, tak by pacjenci otrzymywali jak najmniejsze dawki” – komentuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektik.

Radiologist reading a CT scan. Female doctor running CT scan from control room at hospital

SynDose.pl jest adresowane do techników radiologicznych, fizyków medycznych, inspektorów ochrony radiologicznej, audytorów klinicznych oraz inspektorów sanitarnych. Dostęp do usługi opiera się na modelu SaaS (ang. Software as a Service) i jest możliwy z każdego miejsca poprzez przeglądarkę www.

SynDose.pl zawiera m.in. takie funkcje jak monitorowanie przekroczeń wg aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia i limitów lokalnych placówki, raportowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, możliwość symulacji kolejnej dawki, automatyczną i manualną klasyfikację przekroczeń, pełną analitykę wraz z modułem do optymalizowania pracy centrum diagnostycznego, centralny rejestr dawek. Aplikacja zapewnia także zgodność z aktualnymi przepisami, bezpieczeństwo danych oraz wysoki poziom reagowania i wsparcia technicznego.

– „Z roku na rok wzrasta liczba badań radiologicznych w Polsce, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że przepisy ewoluują w kierunku ochrony i bezpieczeństwa pacjentów. Wierzę, że SynDose.pl ma szansę stać się realnym wsparciem dla pracowni diagnostycznych w całej Polsce” – dodaje Dariusz Korecki.

Poza SynDose.pl, w ramach platformy Zbadani.pl, Synektik oferuje m.in. takie usługi dla placówek medycznych jak wydawanie wyników online, współdzielenie dokumentacji medycznej, zdalny lekarz czy możliwość przeprowadzania ankiet medycznych online. Pacjenci natomiast nie tylko mogą odbierać wyniki badań online, w tym badania DICOM, a także wysyłać je niezwłocznie w celu dalszej konsultacji lub uzyskania drugiej opinii medycznej.

Zapraszamy do kontaktu:

aostrowska@synektik.com.pl

tel. +48 669 566 800

Więcej o rozwiązaniu:

www.syndose.pl