W dniu 9 października 2023 roku został otwarty odnowiony Oddział Kardiologiczny w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Województwo łódzkie zmaga się z niekorzystną sytuacją demograficzno-epidemiologiczną, wynikającą głównie z procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu zachorowań, zwłaszcza na choroby układu krążenia. W odpowiedzi na te wyzwania, podjęto niezbędne działania mające zwiększyć dostępność do świadczeń diagnostycznych i leczniczych w zakresie chorób układu krążenia, oferowanych przez ochronę zdrowia w województwie łódzkim.

Realizacja zaplanowanych prac, w tym robót budowlano-instalacyjnych, umożliwiła utworzenie nowych pomieszczeń przeznaczonych na Oddział Kardiologiczny poprzez rozbudowę istniejącego Pawilonu B. Zwiększona powierzchnia z 1989 m2 do 2434 m2 pozwoliła na utrzymanie 50 łóżek o profilu kardiologicznym, z czego 12 stanowisk to niezbędne miejsca do realizacji świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Wykonane prace pozwoliły na wygospodarowanie nowoczesnych pojedynczych lub dwuosobowych sal z własnym węzłem sanitarnym, części do pobytu dziennego dla pacjentów korzystających z programu terapeutycznego oraz części diagnostycznej. Tylko taka koncepcja pozwala osiągnąć cel zwiększenia dostępności świadczeń medycznych w zakresie diagnozy i leczenia chorób układu krążenia.

Ponadto, w ramach projektu, zakupiono nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny, m.in. łóżka do sali R, kardiomonitory z centralami monitorującymi podstawowe funkcje życiowe pacjenta, respiratory, kolumny medyczne, aparaty EKG, ultrasonografy, meble medyczne oraz wyposażenie pomocnicze do pracy personelu medycznego.

Środki na ten cel zostały pozyskane z następujących źródeł finansowania:

Unia Europejska: 12 038 166,00 PLN

Urząd Marszałkowski: 9 296 852,00 PLN

Środki własne szpitala: 2 429 733,00 PLN

Całkowita wartość projektu, w chwili obecnej, wynosi 23 764 751,00 PLN. Umowa na realizację projektu została podpisana w grudniu 2019 roku. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2021 roku, ze względu na trwającą pandemię Covid-19, która uniemożliwiła wcześniejszy start prac, ponieważ Szpital pełnił funkcję zaplecza medycznego dla chorych na Covid-19.