Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało z Ministerstwa Zdrowia niemal 8,5 miliona złotych na doposażenie i modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego. Dzięki pozyskanym środkom SOR wzbogaci się o nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt. Przewidziano również wydatki na infrastrukturę.

Wszystko to wpisuje się w systematycznie podejmowane działania, aby PCM był placówką na miarę XXI wieku. Cel jest natomiast jeden: zapewnienie pacjentom (również tym ze szczególnymi potrzebami) świadczeń na jak najwyższym poziomie poprzez szczegółową diagnostykę, szybkie i skuteczne udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia oraz zdrowia, a także poprawę bezpieczeństwa.

Pieniądze, które dostał szpital pozwolą m.in. sfinansować tomograf komputerowy.

– W budżecie projektu przeznaczono na zakup tomografu 4,5 mln zł.Urządzenie, które użytkujemy obecnie ma już swoje lata i ze względu na awaryjność należy je wymienić. Cieszymy się, że będziemy mogli kupić nowy tomograf bez obciążania tym wydatkiem budżetu PCM – zaznacza dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego.

Nowego sprzętu będzie więcej, bo na liście są też m.in. aparaty EKG, analizatory, respiratory, kapnografy, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylatory, wideolaryngoskopy, luminometry, urządzenia do terapii wysokoprzepływowej, monitory do monitorowania rytmu serca i oddechu, aparaty do znieczuleń oraz do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, łóżko bariatryczne z podnośnikiem i wózki transportowe z funkcją stołu zabiegowego. Ponadto powstaną stanowiska dekontaminacji. Wszystkie powyższe inwestycje pochłoną aż 7 mln 319 tys. zł.

Na tym jednak nie koniec. Ministerialne środki umożliwią również przebudowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż automatycznych drzwi. Zaplanowana jest modernizacja wiaty, wymiana nawierzchni na antypoślizgową, odpowiednie oznakowanie i wyposażenie w dodatkowe poręcze i balustrady.

– Kolejne prace obejmą modernizację starego, mocno wyeksploatowanego dźwigu windowego obsługującego SOR, co w praktyce oznacza, że wymienimy dźwig w istniejącym szybie na nowy – dodaje prezes PCM.

Dokładna kwota, jaką pozyskał szpital wynosi 8.447.000 zł. Została przekazana placówce w ramach „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”, do którego przystąpiło Pabianickie Centrum Medyczne, składając dobrze przygotowany wniosek.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w czwartym kwartale bieżącego roku, a zostanie sfinalizowana do grudnia 2025 roku.