Po raz trzeci z rzędu Ministerstwo Zdrowia przyznało Pabianickiemu Centrum Medycznemu certyfikat akredytacyjny. Ponadto placówka może pochwalić się certyfikatem zarządzania jakością (ISO). Obydwa stanowią potwierdzenie wysokich standardów leczenia w PCM.

Wizytę akredytacyjną przeprowadziły osobe powołane w tym celu przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Sprawdzano funkcjonowanie oddziałów szpitalnych, począwszy od tego, jak przebiega leczenie i opieka nad pacjentem, poprzez m.in. diagnostykę, farmakoterapię, zabiegi, znieczulenia, wyżywienie, a skończywszy na przestrzeganiu praw pacjenta. Z pozytywnym rezultatem.

– Warty podkreślenia jest przy tym fakt, że do takiej wizyty nie można przygotować się z dnia na dzień. Szpital musi funkcjonować dobrze cały czas. Z otrzymania certyfikatu akredytacyjnego jesteśmy dumni tym bardziej, że jak wynika z danych zamieszczonych na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, akredytację posiada obecnie 188 szpitali w Polsce, czyli wyraźna mniejszość – zaznacza dr n. ekon. Witold Olszewski, prezes Pabianickiego Centrum Medycznego.

Aby dostać taki dokument, należy spełnić ściśle określone standardy działalności w co najmniej 75%. Wynik PCM wyniósł 81%.

– Jest dobry, wziąwszy pod uwagę, że ocenie podlegał również okres, w którym walczyliśmy z pandemią koronawirusa – dodaje prezes.

Dwa wcześniejsze certyfikaty akredytacyjne szpital otrzymał w 2015 oraz w 2019 roku.

Akredytacja to niejedyne osiągnięcie placówki w ostatnim czasie. Przyznano jej również certyfikat zarządzania jakością ISO. Wcześniej w PCM zostały przeprowadzone zewnętrzne kontrole, podczas których była sprawdzana cała jego działalność, m.in. specjalistyka, podstawowa opieka zdrowotna, oddziały szpitalne, rehabilitacja, psychiatria, stomatologia i diagnostyka.

– Podczas takich audytów kontrolowany jest sposób udzielania świadczeń – na każdym etapie, pod kątem ich prawidłowości oraz ryzyka dla pacjenta i personelu – tłumaczy Witold Olszewski.

PCM miało do tej pory cztery certyfikaty ISO. Dostało je w 2011, w 2014, w 2017 i w 2020 roku.