W ubiegłym tygodniu, 5lipca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. W spotkaniu wziął udział prof.Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz.

Zebranie dotyczyło projektu zmian w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Polska Federacja Szpitali #PFSz popiera postulaty uczestników dialogu społecznego. Np. Polmed – OIGWM w sprawie nie włączania wyrobów medycznych do zapisów ustawy. Także propozycje Krajowi Producenci Leków / Medicines For Poland w kwestii refundacji leków OTC, utrzymania długości przepisywanego leczenia na nie mniej niż 90 dni oraz możliwości elektronicznego potwierdzania przyjecia próbek leków. Także Polish Chamber of Physicians and Dentists (Naczelna Izba Lekarska) w sprawie zwolnienia lekarzy z określania poziomu refundacji leków na recepcie.

#PFSz aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym na forum krajowym oraz międzynarodowym – jako głos polskich szpitali, niezależnie od ich modelu własnościowego, profilu specjalizacji, czy miejsca w systemie. Nasza wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia- ponad podziałami.