Polska Federacji Szpitali zwróciła się do MZ i NFZ z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemów zgłaszanych przez dyrektorów szpitali, jak poniżej:

Prosimy o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie rozliczenia udzielania świadczeń zdrowotnych osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących obywatelami Polski, nieposiadających ważnego ubezpieczenia z kraju z jakiego pochodzą.

Dotyczy to na przykład obywateli Ukrainy czy Gruzji, którzy trafili do Szpitali na hospitalizacje. Została im udzielona fachowa pomoc, ale szpitale napotkały trudności w rozliczeniu udzielenia świadczeń tychże pacjentów. W niektórych przypadkach kwoty sięgają ponad 100tys. złotych.

Dok. PFSz.MZ,rozliczanie świadczeń cudzoziemców,2021.11.10

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, DLD.054.379.2021 – Polska Federacja Szpitali (1)