Polscy menedżerowie w ramach delegacji Polskiej Federacji Szpitali wzięli udział – jako pierwsi na świecie – w warsztatach zrównoważonego rozwoju dla liderów sektora ochrony zdrowia w Genewie, CH

Celem wyjazdu było szkolenie oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Genewskim Centrum Zrównoważonego Rozwoju przy Światowej Federacji Szpitali (Geneva Sustainability Center by the International Hospital Federation IHF), a Polską Federacją Szpitali PFSz oraz wspieranie działań PFSz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyrazem tego był bogaty program certyfikowanego kursu masterclass oraz szpitalnej wizyty studyjnej dla liderów szpitali.

 

W ramach dwudniowego programu szkoleniowego 1-2 maja 2023 miały miejsce m.in.:
• Wprowadzenie Ronald Lavater – dyrektora generalny, Światowa Federacja Szpitali IHF: https://ihf-fih.org/
• Interaktywne warsztaty doskonalenia kompetencji liderów szpitali oraz dostarczania kluczowych informacji i narzędzi do oceny, planowania i reagowania na wymagane zmiany organizacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju prowadzone przez Sonia Roschnik – dyrektor wykonawcza Genewskiego Centrum: https://ihf-fih.org/what-we-do/geneva-sustainability-centre/
• Wykład nt. roli sektora ochrony zdrowia w kryzysie klimatycznym Edda Wiemann – dyrektor programów edukacyjnych IHF
• Prelekcja nt. roli zrównoważonego rozwoju, a dostępności usług zdrowotnych Aiofe Kirk – menedżer projektów IHF
• Sesja tematyczna prowadzona przez eksperta Światowej Organizacji Zdrowia, Michele Di Marco – Koordynatorem WHO Téchne: https://www.who.int/groups/techne
• Wizyta studyjna w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie (HUG) prowadzona przez Sophie Meisser – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSO), wraz ze spotkaniem z Bertrand Levrat – Dyrektorem Naczelnym HUG : https://www.hug.ch/en

Stronę polską reprezentowali:
Jarosław J. Fedorowski– prezes PFSz, przewodniczący delegacji, członek zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF
Ewa Książek-Bator – członek zarządu PFSz i dyrektor finansowa PFSz, prezes zarządu HMS Assistance SA, Gdańsk
Mariusz Trojanowski– członek zarządu PFSz, prezes Zarządu, Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
Jolanta Sobierańska-Grenda – prezes Zarządu, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Gdynia, członek Rady Naczelnej PFSz
Barbara Stawarz – dyrektor, Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, członek Rady Naczelnej PFSz.
Bartosz Stemplewski– Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, członek Rady Naczelnej PFSz
Krystyna Walendowicz– dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem, członek Rady Naczelnej PFSz
Dawid Budny – dyrektor ds. administracyjno-technicznych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi, członek PFSz
Izabela Grenda – dyrektor, Szpital Onkologiczny Nu-Med w Tomaszowie Mazowieckim, członek PFSz
Paweł Gudwański – dyrektor ds. Rozwoju Segmentu Ochrony Zdrowia Grupie IMPEL, członek wspierający PFSz

Katarzyna Kamińska – Dyrektor ds Medycznych, Szpital Powiatowy w Wołominie, członek PFSz
Wojciech Legawiec – dyrektor, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, członek PFSz
Karolina Welka – dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, członek PFSz
oraz
Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna PFSz, koordynator wydarzenia ze strony PFSz

Koordynatorem ze strony IHF w Genewie była Sylvia Basterrechea – menedżer projektów IHF


Zadania warsztatowe w ramach Geneva masterclass obejmowały m.in. następujące ćwiczenia

Opracowanie planu działania w szpitalu w następujących wariantach
• niskoemisyjna opieka zdrowotna
• mianowanie i wspieranie dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju
• żywność roślinna i niskoemisyjna
• szkolenie i zaangażowanie personelu

Opracowanie strategii zmniejszenia emisji CO2
• Kolejne zadanie, wielowariantowe i wieloetapowe dotyczyło obniżenia emisji CO2 w ciągu 5 lat o 40%, zadaniem grup było wprowadzenie konkretnych rozwiązań, aby osiągnąć zakładany rezultat przy pomocy interaktywnego programu komputerowego

Każdy uczestnik otrzymał specjalny certyfikat International Hospital Federation – Geneva Sustainability Center

Polska Federacja Szpitali składa serdecznie podziękowania zespołowi Światowej Federacji Szpitali i Genewskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Wizyta studyjna Polskiej Federacji Szpitali w Genewie to kolejny wartościowy dla dyrektorów polskich szpitali zagraniczny wyjazd szkoleniowy. Jakże ważne członkostwo Polskiej Federacji Szpitali w międzynarodowych organizacjach sektora ochrony zdrowia umożliwia organizować właśnie takie wydarzenia. Podczas poprzednich wizyt studyjnych dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali zdobywali oraz dzielili się doświadczeniami w takich krajach, jak: Dania, Estonia, Francja, Holandia, Izrael, Malta, Niemcy, Słowenia czy Wielka Brytania. Natomiast w ramach międzynarodowych kongresów – także w Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska Federacja Szpitali zaprasza do współpracy wszystkich, dla których znaczenie Polski na arenie międzynarodowej w obszarze ochrony zdrowia jest wartością dodaną. Członkostwo szpitali w Polskiej Federacji Szpitali ma w tym zadaniu ogromne znaczenie – jesteśmy głosem polskich szpitali na arenie krajowej, europejskiej i światowej. Zapraszamy także podmioty niebędące szpitalami, działające na rynku ochrony zdrowia do członkostwa wspierającego, które także przyczynia się do wzmacniania naszej reprezentacji i marki międzynarodowej. Szczegóły w zakładce “członkowie” https://www.pfsz.org/zostan-czlonkiem-pfsz/