Na spotkaniu Zarządu Polskiej Federacji Szpitali w dn. 23.03.2023 przedstawiona została pierwsza wersja projektu propozycji reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce PFSz-SYSTEM. Projekt został stworzony przez Jakuba Dąbrowskiego, menedżera ds. projektów PFSz.


Przygotowując projekt za cel postawione zostało utworzenie jak najwyższej jakości leczenia według zasad opieki opartej na wartości VBHC (Value-Based Healthcare). Raport zaczyna się od oceny obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia i prognozowaniu przyszłych wyzwań w oparciu o istniejące trendy zmian. 
Następnie wymienione są propozycje mające zaadresować najważniejsze problemy i zwiększyć dostępność i jakość opieki, a także efektywność finansową systemu.


Kluczowe aspekty rozwiązań dotyczą:
·       wdrażania rozwiązań opieki koordynowanej,
·       braków personelu,
·       finansowania,
·       zaangażowania pacjenta,
·       czynników środowiskowych,
·       rozwiązań informatycznych.

Przedstawione zostały również wzorcowe rozwiązania z innych krajów, których doświadczenie może zostać użyte w skutecznym wdrażaniu reform w Polsce.

W najbliższym czasie projekt zostanie rozszerzony o wkład pozostałych członków zespołu PFSz oraz stanowiska dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz.