Ruszyła seria podcastów „Zdrowie w rozmowie”, opowiadających o rewolucji technologicznej w medycynie. Stworzona przez Polską Federację Szpitali oraz Koalicję AI w zdrowiu seria podcastów jest dostępna na najpopularniejszych platformach streamingowych, w tym Spotify, Apple, Google+ oraz YouTube pod linkiem: https://anchor.fm/zdrowiewrozmowie

Partnerem Głównym serii innowacje bliżej pacjenta jest PZU Zdrowie, a partnertami medialnymi są Medonet, RynekZdrowia.pl i Cowzdrowiu.pl.

Podcast „Zdrowie w rozmowie” będzie obejmował 6 odcinków rozmów z pracownikami medycznymi, startupami, innowatorami, organizacjami pacjenckimi, stroną publiczną i dyrektorami placówek medycznych na temat tworzenia i wdrażania innowacji w polskiej ochronie zdrowia ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe.  Służyć to będzie popularyzacji stosowania rozwiązań innowacyjnych wśród pacjentów i szerokiej opinii publicznej. Podczas podcastów nie zabraknie także prezentacji konkretnych wdrożeń w dziedzinie AI.

Innowacje w sektorze medycznym są wdrażane już dzisiaj. Rozwój nowych technologii następuje z dnia na dzień, rewolucjonizując świat medyczny chociażby poprzez coraz powszechniejsze stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji. Wciąż jednak istnieje spora luka informacyjna, która jest jedną z barier na drodze rozwoju technologicznego. Podcast „Zdrowie w rozmowie” będzie miał na celu zlikwidowanie tej bariery poprzez dostarczanie najnowszych informacji o wdrożeniach w zakresie sztucznej inteligencji, zwiększanie zaufania do algorytmów i innowacji oraz wskazanie w jaki sposób mogą one się przyczynić do polepszenia komfortu pacjenta i pracy lekarza – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali oraz liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Zagadnienia tematyczne I serii podcastów obejmują innowacje medyczne uwzględniające potrzeby i komfort finalnych odbiorców danego rozwiązania – czyli pacjentów, a także wdrażanie innowacji zdrowotnych z równoczesnym zagwarantowaniem poszanowania praw pacjenta i wspomaganiem procesu diagnostyczno-leczniczego opartego na stawianiu pacjenta w centrum opieki medycznej. Jednym z tematów „Zdrowia w rozmowie” będą również korzyści dla pacjenta osiągane ze stosowania nowych technologii w medycynie.

Innowacje medyczne to temat, który wydaje się skomplikowany i odległy od codzienności, jednak nie zdajemy sobie sprawy, jak jest on obecny w życiu pacjentów. W placówkach PZU Zdrowie już od dłuższego czasu wdrażamy i testujemy rozwiązania polskich start-upów, które mogą usprawnić pracę personelu medycznego i zwiększyć dostępność opieki, m.in. symptom checker do wstępnego rozpoznania objawów, stetoskop elektroniczny czy iluminator żył ułatwiający pobieranie krwi. W naszych pracowniach diagnostyki obrazowej przeprowadzono też szeroko zakrojony pilotaż algorytmu BrainScan ułatwiającego rozpoznanie udaru mózgu. Cieszę się, że możemy wspólnie Koalicją AI i Polską Federacją Szpitali promować temat innowacji i zainteresować nim nie tylko miłośników technologii, ale każdego, kto chciałby pozyskać ciekawą wiedzę o zdrowiu – mówi Anna Janiczek, prezes PZU Zdrowie.

Pierwszy odcinek podcastu „Zdrowie w rozmowie” został wyemitowany 18 listopada 2021 r., a gości w nim  zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Pan Minister Grzegorz Błażewicz.

W trakcie rozmowy z Panem Ministrem Grzegorzem Błażewiczem poruszone zostały takie tematy jak:

  • Zmieniająca się rola Biura Rzecznika Praw Pacjenta w kontekście coraz śmielszego wdrażania nowych technologii
  • Skargi wnoszone przez pacjentów do Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • Co w sytuacji, kiedy pacjent nie chce skorzystać z teleporady i preferuje spotkanie stacjonarne z lekarzem?
  • Czy pacjenci są przygotowani na wdrażanie nowych technologii medycznych?
  • Czy nowe technologie medyczne pogłębiają nierówności w dostępie do ochrony zdrowia?
  • Idea dawstwa danych medycznych jako rozwiązanie dla tzw. „ubóstwa danych” w kontekście wdrażania nowych technologii medycznych, w tym sztucznej inteligencji

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony praw pacjenta. W ramach biura Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje Rada Organizacji Pacjentów, która skupia około 105 organizacji i pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Rzecznika.

Rzecznik Praw Pacjenta zawsze popiera i wspiera wszystkie inicjatywy, które służą pacjentom i które mają zrealizować podstawowy postulat, jakim są świadczenia zdrowotne łatwo dostępne, kompleksowe i wysokiej jakości, przy czym wszystkie te elementy muszą być spełnione łączenie, abyśmy mogli mówić o satysfakcji z leczenia. Wszystkie rozwiązania, które wpisują się w optymalizację procesu udzielania świadczeń są godne realizacji – wskazuje w podcaście Pan Minister Grzegorz Błażewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z całym podcastem pod linkiem: https://anchor.fm/zdrowiewrozmowie