„The Future is Data” jest konferencją organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Druga edycja wydarzenia odbyła się w dniu 9 listopada 2021 r. Polską Federację Szpitali reprezentowała na forum Dyrektor Zarządzająca, Ligia Kornowska.

Głównym tematem było zarządzanie danymi i ich wymiana, także w kontekście inicjatyw UE. Konferencja była wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Podczas panelu „Otwarte dane i dzielenie dostępu do danych dla rozwoju sztucznej inteligencji/nowych techologii”, której moderatorem był Pan Minister Robert Kroplewski poruszono kwestie takie, jak:

  • Czy lepiej podejmować próby gromadzenia big data i tworzenia prawa wokół nich, czy lepiej danych nie gromadzić?
  • W jaki sposób zbudować system wokół danych, który nie będzie promował tylko najsilniejszych? Jak oddać władzę nad danymi w ręce prawowitego właściciela?
  • Czy zbiory danych mogą być chronione na zasadach prawa własności intelektualnej?

Wśród panelistów znaleźli się:

  • Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali,
  • Gry Hasselbalch z DataEthics,
  • Zumrut Muftuoglu z Biura Transformacji Cyfrowej Turcji,
  • Wojciech Janek z KPRM
  • Maja Bogataj Jančič z Instytutu Własności Intelektualnej w Słowenii.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.