W dniu 17.02.2021r. odbyło się spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Tematem posiedzenia było systemowe kształtowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Polską Federację Szpitali reprezentował Pan Janusz Boniecki, Wiceprezes Zarządu PFSZ.

Resort zdrowia wraz NFZ zaprezentował przygotowany materiał dot.
a) Udziału wynagrodzeń w kosztach ogółem w 2019 r w zależności od rodzaju placówek:

  • łącznie 58%
  • będących szpitalami 57%
  • będących podmiotami leczniczymi innymi niż szpitale – 63%

(podano średnie a nie mediany wiec te informacje nie do końca odpowiadają rzeczywistości)

b) Nakładów na świadczenia 2014-2020 :

  • rosnące najmocniej są wydatki na leczenie szpitalne,
  • najsłabiej na AOS,
  • średnio wzrostu ok. 7.5%

Dokonano prezentacji przedstawionych przez partnerów społecznych propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Po dyskusji ustalono, że na kolejnym posiedzeniu 26 lutego 2021 r. strona rządowa zaprezentuje propozycje zmian wartości współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy obejmujące m.in. skutki wzrostów wynagrodzeń dokonywanych obecnie za pomocą wyodrębnionych strumieni środków finansowych oraz wpływ tych zmian na wszystkie grupy zawodowe objęte ustawą. Opracowując propozycje zmian strona rządowa weźmie pod uwagę przyśpieszenie daty pierwszego osiągnięcia docelowych najniższych wynagrodzeń określonej obecnie na datę 31 grudnia 2021 r.Strona rządowa udostępni stronie społecznej narzędzie o roboczej nazwie „kalkulator do wyliczeń wynagrodzeń”. Do piątku 19 lutego 2021 r.

Strona rządowa przekaże członkom Zespołu wersje elektroniczne rozdawanych materiałów.

Strona związkowa zawnioskowała o udział Ministra Zdrowia w kolejnym posiedzeniu

Kolejne posiedzenia odbędzie się 26.02 o godzinie 11.00.

15.2.21.pismo MZ_wynagrodzenia_F