Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych.. Ewolucja chirurgii robotycznej rozpoczyna się na dobre na naszych oczach. Coraz więcej potencjalnych producentów i innowatorów przygotowuje swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek medyczny. W Polsce mamy już 16 autoryzowanych systemów da Vinci.  Pojawiała się również pierwsza instalacja systemu Versius (CRM Surgical). Są już obecne systemy ExcelsiusGPS firmy Globus Medical (do zabiegów na kręgosłupie) oraz system CorPath GRX, rozwijany przez Siemens do zabiegów kardiologicznych.

Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego przez  PMR i Upper Finance wynika, że w kraju o wielkości Polski powinno być około 50 robotów do końca 2025.  Z pomocą których będzie wykonywanych blisko 15 tys. zabiegów rocznie. Szacowana w 2021 liczba zabiegów wykonanych ze wsparciem robotów w Polsce to  blisko 3 tys. procedur. A szacowany w latach 2021-2026 średnioroczny wzrost wartości (CAGR) segmentu chirurgii robotycznej wyniesie aż 23%.

W obliczu tego dynamicznego rozwoju Polska Federacja Szpitali (PFSz)  widzi swoją istotną rolę we wspieraniu polskich szpitali w zakresie pełnego wykorzystania szans jakie niesie ze sobą robotyka medyczna i nowe technologie.  – mówi prof. Jarosław Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali

24 września br decyzją zarządu Polskiej Federacji Szpitali zainicjowano Koalicję na rzecz rozwoju robotyki medyczne. Kluczowe cele jakie wyznacza sobie koalicja to:

  • Zadania edukacyjne oparte o programy dzielenia się wiedzą,
  • Współpraca na rzecz rozwoju kadr, rozwój programu wizyty studyjne, case observation, staży
  • Analizy danych w celu precyzyjnego określenia korzyści stosowania chirurgii robotycznej, zarówno z perspektywy efektu klinicznego dla pacjentów oraz ale również kalkulacji kosztów i korzyści ekonomicznych stosowania tej technologii, opracowanie propozycji narzędzi wspierających rozwój robotyki medycznej

Chcemy stworzyć centrum eksperckiej wiedzy o robotyce medycznej, miejsce, w którym spotykają się partnerzy kliniczni, przemysł oraz nauka  i współdziałają w kierunku szkoleń, badań i rozwoju oraz analizy danych w celu jak najlepszego wdrożenia do praktyki medycznej robotów i nowych technologii. mówi Joanna Szyman członek rady naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

Rozwój chirurgii robotycznej niesie również szanse związane z nowym modelem kształcenia kadr medycznych, w szczególności chirurgów.

Współczesny model kształcenia chirurgów zakłada, że odpowiedni poziom umiejętności zdobywa się poza salą operacyjną.  Takie podejście do szkolenia opiera się na nauczaniu umiejętnego, celowanego działania i oferowaniu szkolonemu nadzorowanego doświadczenia operacyjnego, które daje mu możliwość zintegrowania zdobytej już wiedzy i technicznych umiejętności operacyjnych, ale w kontekście rzeczywistym. Strategie te najlepiej wdrażać w warunkach laboratoryjnych, symulacyjnych, w dedykowanych temu celowi centrach szkoleniowych. mówi dr n. med. Paweł Wisz członka zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego (ERUS), w którym odpowiada za programy szkolenia i kształcenie kadry medycznej w zakresie chirurgii robotycznej.

W Europie od kilku lat rozwijane są prace badawcze, których efektem jest stworzenie optymalnego programu kształcenia dla chirurgów robotycznych. Modelowym przykładem jest Orsi Academy, które jest największym centrum szkoleniowym w Europie, w którym wypracowano optymalne modele kształcenia chirurgów w zakresie zabiegów z wykorzystaniem robotów gwarantujące wysoką efektywność i jakość w wykonywanych zabiegach.

***

O Polskiej Federacji Szpitali:

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. PFSz została założona w 2011 roku. To głos polskich szpitali w Polsce, Europie i na świecie.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa czy zmian legislacyjnych. PFSz była inicjatorem powstania kodeksu branżowego RODO dla sektora ochrony zdrowia.

PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym. PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.  PFSz współpracuje z Międzynarodową Federacją Szpitali IHF – jedyną światową organizacją szpitali.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfsz.org/