Polska Federacja Szpitali przesłała stanowisko w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji szczepień przeciwko COVID-19.

W ramach opublikowanych konsultacji społecznych dot. projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Polska Federacja Szpitali (PFSz) wraz z członkami wspierającymi PFSz, przygotowała listę propozycji konkretnych rozwiązań.

W naszej ocenie konieczne jest sformułowanie praktycznych rekomendacji w celu uszczelnienia legalnego łańcucha dystrybucji, jak również zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów przy zachowaniu jak najszerszego dostępu do szczepień. Rekomendacje powinny obejmować następujące obszary rzutujące na skuteczność i efektywność zarządzania procesem przepływu szczepionek, jak również skrócenia czasu obsługi pacjentów.

PFSz proponuje:

 • standaryzację i harmonizację zasad identyfikacji (co do poziomu serii) i kodowania danych o szczepionkach w zależności od różnych form opakowaniowych zgodnie z wytycznymi WHO i globalnymi standardami,
 • zaplanowanie procesu dystrybucji i rozdziału szczepionek na poszczególne punkty szczepień w celu minimalizacji nadmiaru lub niedoboru szczepionek,
 • zaprojektowanie procesu redystrybucji nadmiarowych szczepionek pomiędzy punktami szczepień celem zapewnienia bezpieczeństwa szczepionek,tym szczególnie przechowywanych w tzw. suchym lodzie, w temperaturze poniże -70 stopni C – niezbędne jest nie tylko zapewnienie odpowiednich pojemników transportowych podczas redystrybucji, ale również monitoring temperatury i możliwość sprawdzenia temperatury przewożonej serii szczepionek w czasie rzeczywistym, sprawdzenie temperatury szczepionki na ostatnim etapie dystrybucji
 • zaprognozowanie harmonogramu szczepień z uwzględnieniem liczby pacjentów, godzin szczepień i liczby szczepionek w związku z koniecznością podania obu dawek szczepionki z tej samej serii produkcyjnej,
 • określenie na drodze symulacji ewentualnych wąskich gardeł procesowych i ich wyeliminowanie,
 • zaprojektowanie mechanizmów uniemożliwiających dopływ do legalnego łańcucha dystrybucji szczepionek sfałszowanych lub pochodzących z nieznanego źródła,
 • określenie zasad i wskazanie narzędzi, służących automatycznemu (itp. Za pomocą skanowania kodów kreskowych 1D i 2D) śledzeniu szczepionek (od momentu ich dostarczenia przez podmiot odpowiedzialny, poprzez dystrybucję hurtową i przekazanie do punktu szczepień, a następnie podanie pacjentowi) oraz wydrukowi etykiet do zapewnienia identyfikowalności opakowań szczepionek w celu uniknięcia błędów
 • określenie warunków i sposobu finansowania zakupu sprzętu (itp. skanery, drukarki, czujniki temperatury, itp.)
 • zwiększenie liczby zaszczepień poprzez:
  • włączenie do akcji szczepienia lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, a w podmiotach opieki długoterminowej także opiekunów medycznych
  • wprowadzenie możliwości kwalifikacji do szczepienia w formie teleporady przez lekarzy oraz poszerzenie katalogu osób uprawnionych do kwalifikacji w trybie stacjonarnym
  • uelastycznienie wymogów wobec podmiotów szczepiących w zakresie godzin pracy, np. dla podmiotów, które zgłoszą chęć prowadzenia szczepień tylko w dni wolne od pracy albo w godzinach nocnych
 • opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnych potwierdzających zaszczepienie np. z wykorzystaniem kodów QR
 • stworzenie regionalnych centrów koordynacji szczepień na bazie wojewódzkich oddziałów NFZ

Liczymy, że przedstawione przez nas propozycje znajdą odzwierciedlenie we wprowadzonych regulacjach, co więcej deklarujemy współpracę i pomoc w przygotowaniu stosownych dokumentacji i rozwiązań.