Z radością informujemy, że Polska Federacja Szpitali będzie reprezentowana przez swojego Dyrektora ds. Strategii, Michała P. Dybowskiego, na inauguracyjnym szczycie Green Healthcare Policy Summit dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). To ważne wydarzenie odbędzie się 13 czerwca, w godzinach od 14:00 do 16:30 czasu obowiązującego w Zagrzebiu, na platformie Cisco Webex.

Szczyt jest inicjatywą Health Hub, think tanku polityki regionalnej zajmującego się opieką zdrowotną, uznanego za wpływową rolę w dyskusjach na temat polityki zdrowotnej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Health Hub może poszczycić się historią udanej współpracy z różnymi cenionymi organizacjami, w tym Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, ministerstwami zdrowia, instytutami zdrowia publicznego, pracodawcami w służbie zdrowia, stowarzyszeniami pacjentów i branżą medyczną.

Szczyt Polityki Zielonej Opieki Zdrowotnej ma na celu wspieranie dostosowania systemów opieki zdrowotnej do misji i wizji UE Zielonego Ładu. Ma na celu zachęcenie do rozwoju zrównoważonego sposobu myślenia wśród regionalnych interesariuszy opieki zdrowotnej, koncentrując się na różnych aspektach zielonej i zrównoważonej opieki zdrowotnej, takich jak zielone i zrównoważone obiekty, gospodarka odpadami, zielone zamówienia i rozwiązania cyfrowe.

Reprezentując Polską Federację Szpitali, pan Dybowski wygłosi przemówienie na temat propagowania zielonej opieki zdrowotnej w naszej codziennej praktyce. Temat ten ma ogromne znaczenie w obecnym globalnym scenariuszu i jest zgodny z zaangażowaniem federacji w promowanie zrównoważonych praktyk w opiece zdrowotnej.

Ponadto, podczas prezentacji lub sesji panelowej, Polska Federacja Szpitali podzieli się swoim spojrzeniem na potencjał zielonego sposobu myślenia i transformacji cyfrowej w polskich szpitalach. Ten cenny wkład zostanie uwzględniony w końcowym podsumowaniu i wezwaniu do działania Szczytu, przyczyniając się do szerszego dyskursu na temat praktyk w zakresie zrównoważonej opieki zdrowotnej.

Jesteśmy zaszczyceni, że Polska Federacja Szpitali była reprezentowana na tym kluczowym wydarzeniu. Ich udział podkreśla znaczenie misji szczytu i pilną potrzebę zrównoważonych praktyk w opiece zdrowotnej.

Przyłącz się do powitania Polskiej Federacji Szpitali na 1st Green Healthcare Policy Summit dla regionu CEE. Z niecierpliwością oczekujemy ich wnikliwego wkładu i pozytywnego wpływu, jaki wywrą na przyszłość zielonej i zrównoważonej opieki zdrowotnej w regionie.