Polska Federacja Szpitali udzieliła poparcia dla projektu Fundacji Mocni na Starcie, który szkoli personel medyczny w przyłóżkowych technikach USG.

Młodzi medycy są przyszłością polskiej ochrony zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest proces edukacyjny, dlatego doceniamy każdą inicjatywę wspierającą rozwój przyszłych pokoleń lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Całym sercem wspieramy działania Fundacji Mocni na starcie, która promuje ultrasonografię wśród studentów i absolwentów wszystkich kierunków medycznych. W końcu USG to stetoskop lekarza XXI wieku!

– Uważamy, że podręczne USG to obecnie ważny element badania pacjenta w sytuacjach nagłych, także w opiece przyszpitalnej.  Postępująca miniutaryzacja sprzętu pozwala na konkretne zastosowania celem wstępnej oceny stanu pacjenta. Ta technologia to “stetoskop XXI wieku”, a przetwornik USG staje się symbolem profesji medycznej.  Osobiście, jako użytkownik technologii USG z wykorzystaniem smartfona w sytuacjach intensywnej i progresywnej terapii przyłączam się do kampanii na rzecz popularyzacji tej technologii wśród medyków na pierwszej linii opieki nad pacjentem – mówi Jarosław J. Fedorowski, Prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC i Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Fundacja Mocni na starcie powstała w marcu 2020 roku, chociaż jej początki sięgają 4 lata wstecz. Swoją działalność rozpoczęła od organizacji szkoleń USG dla przyszłych lekarzy, którzy podczas kilkuletnich studiów przepełnionych ciężką nauką nie mają możliwości odbycia praktyk ze sprzętem ultrasonograficznym. Fundacja Mocni na starcie robi wszystko, aby to zmienić. Dziś ma na koncie około 250 przeprowadzonych warsztatów i kursów, w których wzięło udział blisko 6700 osób!

„Zaszczepiamy miłość do ultrasonografii wśród studentów i absolwentów kierunków medycznych”

Ultrasonografia to przede wszystkim praktyka na aparatach. Organizacja dokłada wszelkich starań, by kolejne pokolenia pracowników ochrony zdrowia rozpoczynały karierę zawodową wyposażone w umiejętności diagnozowania pacjentów za pomocą aparatury USG. Ich celem jest przeszkolenie jak największej liczby medyków oraz stworzenie kolejnych pracowni ultrasonograficznych na polskich uniwersytetach. Łatwy i szybki dostęp do aparatury USG to wyższe prawdopodobieństwo postawienia trafnej diagnozy a co za tym idzie większe szanse na uratowanie zdrowia i życia pacjentów.

– W tej chwili w całej Polsce funkcjonuje około 25 salek USG, w których studenci zupełnie za darmo mogą trenować swoje umiejętności pracy na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Większość pracowni zlokalizowana jest przy uniwersytetach medycznych i w akademikach. Nasze aparaty znajdują się m.in. w Poznaniu, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Katowicach – mówi Zuzanna Janowicz, Prezes Fundacji Mocni na starcie.

Kto może liczyć na wsparcie?

Na wsparcie organizacji mogą liczyć przede wszystkim studenci, stażyści i rezydenci do 30. roku życia. Inną grupą, która również chętnie korzysta z bezpłatnych kursów, są ratownicy a nawet całe zespoły ratownictwa medycznego. Z myślą o nich pozarządówka uruchomiła specjalny projekt pod nazwą „Wojownicy głowicy”, w ramach którego przeszkolone ZRM testują mobilne urządzenia USG w karetkach. Nie można też zapomnieć o walce Fundacji z COVID-19.

– Nie mogliśmy bezczynnie przyglądać się walce medyków z koronawirusem. Chcieliśmy pomóc i znaleźliśmy do tego odpowiednie narzędzia. Ponieważ polscy i zagraniczni eksperci rekomendują przeprowadzanie badanie USG układu oddechowego u osób z podejrzeniem lub zdiagnozowanym SARS-CoV-2, rozpoczęliśmy cykl darmowych szkoleń w szpitalach, do których trafiają osoby zakażone.  Projekt pod nazwą COVID-19 FAST RESPONSE odbił się szerokim echem w środowisku lekarskim. Do tej pory udało się przeszkolić medyków z 7 szpitali w całym kraju. Szczególnie dumni jesteśmy z wizyty w krakowskim szpitali, do którego trafiają mali pacjenci z koronawirusem – wspomina Paulina Adamczak z Fundacji Mocni na starcie.

Organizacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W zakresie promowania ultrasonografii ma wielkie plany, których jeszcze nie zdradza. Dziś wiemy tylko tyle, że Mocni na starcie panują wprowadzenie nowych technologii do realizowanego procesu szkoleniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Fundacji Mocni na starcie na stronie www.mocninastarcie.pl.