12 września 2022 r. odbyły się posiedzenia: Prezydium Zespołu oraz Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.W posiedzeniu brali udział przedstawiciele PFSz, Pani Ewa Książek-Bator, Pani Małgorzata Majer.

Dyskutowane były następujące kwestie:

1)     stan prac nad projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej

2)     omówienie wdrażania znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szczegóły wysłane w mailingu bezpośrednim do członków PFSz.

Delegaci i eksperci PFSz biorą udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia (Z3S), w ramach delegacji Pracodawców RP, w której PFSz ma jedno z dwóch miejsc z prawem głosu, a także prawo zapraszania ekspertów. Z3S jest najważniejszym forum konsultacji społecznych w systemie ochrony zdrowia, uczestniczą w nim przedstawiciele rządu, ogólnopolskich związków zawodowych oraz ogólnopolskich organizacji pracodawców – zgodnie z wymogami reprezentatywności określonymi dla rady dialogu społecznego (dla organizacji pracodawców zrzeszone podmioty gospodarcze muszą reprezentować ponad 50% PKD, stąd ze względów formalnych PFSz nie może być samodzielnie członkiem Z3S).