Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie wraz z Urzędem Miasta Sopotu będzie realizować projekt pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy”.

Osteoporoza to układowa choroba szkieletu, która nazywana jest „cichym złodziejem kości”, co znaczy, że najczęściej nie daje żadnych objawów i dowiadujemy się o niej już po doznaniu złamania. Występuje bardzo często, szczególnie w populacji kobiet (powyżej 50. roku życia choruje 1 na 3 kobiety), ale także mężczyzn (po 50. roku życia choruje co 5. mężczyzna). Szacuje się, że obecnie chorych jest w Polsce ok. 2,1 miliona osób, a ok. 40 proc. pacjentów pozostaje niezdiagnozowanych.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi profilaktyczny projekt, który realizowany będzie przez wykwalifikowany personel Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

Więcej informacji na stronie szpitala: