O Raporcie

Raport został stworzony przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, będącej największą organizacją zrzeszającą szpitale w Polsce.

Głównym celem Raportu jest wspieranie ekosystemu innowacji w ochronie zdrowia, w tym nawiązywanie efektywnej współpracy między startupami, a innymi podmiotami. Sprzyja to nie tylko rozwojowi innowacyjnej gospodarki, ale nabiera również szczególnego znaczenia w dobie walki z pandemią Covid – 19 oraz jej długoterminowymi następstwami.

Raport odpowiada m.in. na pytania dotyczące nowych, interesujących rozwiązań w sektorze medycznym i ich poziomu zaawansowania, kto i w jaki sposób może z tych rozwiązań skorzystać, a także jakie są potrzeby startupów i wyzwania przed nimi stojące. Odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych potrzeb startupów, oferowanych przez nie rozwiązań, a także finansowania i ekspansji zagranicznej umożliwiają przedstawienie tych informacji w sposób ustrukturyzowany i spójny.

Raport „Top Disruptors in Healthcare” jako jedyny w Polsce inwentaryzuje polski rynek medtech. Pozwala on na zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami oferowanymi przez startupy, które nie tylko wpływają na rozwój całego sektora medycznego, ale przede wszystkim są tworzone z myślą o Pacjencie. W Raporcie znalazły się startupy działające w coraz prężniej rozwijanych obszarach telemedycyny i AI, ale także wspomagające rehabilitację, badania kliniczne, czy edukację. Nie zabrakło także startupów związanych z wykorzystywaniem danych medycznych czy łączących medycynę z robotyką – wskazuje Karolina Kornowska, koordynatorka Raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021” oraz project manager Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali.

Raport uzyskał także patronat 11 instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Rzecznika Praw Pacjenta. Ponadto Raport uzyskał wsparcie prawie 50 innych organizacji branżowych oraz instytucji medialnych.

Partnerami Głównymi tegorocznej edycji są: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie. Partnerem Wspierającym jest Honeywell i Kancelaria DZP.

EIT Health jest największym europejskim partnerstwem publiczno – prywatnym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Współpraca daje ogromne możliwości rozwoju dla polskich uczelni, instytutów, firm i startupów. To szansa na uczestnictwo w programach edukacyjnych, jak i partnerstwo w czołowych europejskich konsorcjach badawczych.

AstraZeneca, która już po raz drugi wspiera tworzenie Raportu, jest katalizatorem rozwoju innowacji life sciences w Polsce. Filarem działania AstraZeneca jest działalność badawczo – rozwojowa, natomiast jednym z kluczowych obszarów tej działalności jest budowanie współpracy akademickiej oraz zapewnianie wsparcia startupom.

PZU Zdrowie, jako partner główny zarówno I, jak i II edycji Raportu, jest jednym z liderów prywatnej opieki medycznej w Polsce. Stawia na unikatowy model opieki medycznej, oparty na tzw. patient experience. PZU Zdrowie chętnie podejmuje współpracę z rodzimymi firmami technologicznymi, których rozwiązania wspierają procesy leczenia i obsługi pacjentów.

Google for Startups oferuje startupom z sektora HealthTech nie tylko wsparcie w wykorzystaniu technologii Google, ale także najlepsze praktyki w rozwoju produktu, mentoring biznesowy i wsparcie w analizie rynków i ekspansji międzynarodowej. Misją Google for Startups jest wyrównanie szans w społeczności startupowej.

Część pytań i odpowiedzi udzielonych przez startupy widoczna jest tylko w rozszerzonej wersji Raportu, m.in. dane kontaktowe, track record founderów, informacje czy rozwiązanie jest chronione patentem i jak wygląda potencjalna konkurencja, a także dokładne dane finansowe. Wersja rozszerzona Raportu będzie odpłatnie udostępniona zainteresowanym osobom i organizacjom.

Wybrane statystyki

W „Top Disruptors in Healthcare 2021” wzięło udział 115 startupów, co stanowi prawie połowę więcej niż w I edycji, z czego 44 startupy pojawiły się także w zeszłorocznej edycji Raportu. Duża część startupów pojawiających się w Raporcie po raz pierwszy (62%) może świadczyć o większym zainteresowaniu branżą medyczną w czasie pandemii, szczególnie że większość startupów (51% respondentów) uważa, że pandemia Covid-19 doprowadziła do ich znacznego rozwoju, szczególnie w świadczeniu usług telemedycznych. Ponadto nastąpił gwałtowny wzrost potrzeby świadczeń związanych m.in. ze zdrowiem psychicznym.

Startupy, które wzięły udział w tegorocznej edycji Raportu, charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju, bowiem aż 90% ma wartościowy rynkowo produkt na poziomie co najmniej MVP, natomiast ponad połowa respondentów (53%) oferuje swój produkt komercyjnie na rynku. Najwięcej spośród startupów (55% badanych) wskazuje telemedycynę jako jeden ze swoich obszarów działań, za którą podąża AI i machine learning (45%). Jest to znaczny wzrost w porównaniu do zeszłorocznej edycji Raportu, w której działanie w obszarze AI zadeklarowało niecałe 30% startupów.

–  Nasze statystyki wskazują na wzrost liczby innowacyjnych startupów medycznych, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem. Co ciekawe, całkiem sporo z nich – bo aż 60% – deklaruje powtarzalny przychód ze sprzedaży głównego produktu. To świadczy o dojrzałości startupów i gotowości do dalszej komercjalizacji oraz potencjalnie ekspansji zagranicznej. Rynek startupów medycznych w Polsce rozwija się w tempie wykładniczym, musimy nauczyć się jak wykorzystać to zjawisko z korzyścią dla pacjenta – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Młodych Menedżerów Medycyny i liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Warto również wskazać, że przeważająca większość startupów, które wzięły udział w Raporcie ma już opracowany model biznesowy (92%). Tak pozytywne wskaźniki w tym zakresie możemy zawdzięczać dynamicznym działaniom środowiska otoczenia startupów, które pomagają początkującym innowatorom opracować model komercjalizacji ich produktu lub usługi.

Pozytywnym aspektem jest także fakt, iż 81 startupów tworzy swoje rozwiązania we współpracy ze szpitalami. Z pewnością świadczy to o otwartości szpitali na wdrażanie innowacji i współpracę z młodymi firmami tworzącymi zaawansowane technologie medyczne.

W przypadku finansowania, z zebranych w Raporcie danych wynika, iż najbardziej popularną formą jest finansowanie ze środków założycieli – tzw. bootstrapping. Z tego sposobu korzysta aż 62% startupów, co stanowi znaczy wzrost w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to jedynie 31% badanych startupów finansowało się za pomocą środków własnych. Niemniej nieco ponad 3/4 respondentów wskazuje, że poszukuje finansowania. Biorąc pod uwagę raczej pozytywny wpływ pandemii na branżę medyczną oraz wyniki finansowe innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze zdrowia, twórcy Raportu liczą na zwiększenie dostępu do finansowania startupów medycznych w przyszłych latach.

Pełna wersja Raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021” dostępna jest pod tym linkiem: https://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2021/06/Top-Disruptors-in-Healthcare.pdf

Kontakt z twórcami Raportu

Osoby i organizacje zainteresowane uzyskaniem rozszerzonej wersji Raportu zapraszamy do kontaktu z Ligią Kornowską, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org