Konferencję RODO w zdrowiu, zorganizowaną przez Polską Federację Szpitali i Kancelarię Domański Zakrzewski Palinka, która odbyła się w dniu 25.05.2021, oglądało jednoczasowo 450 – 500 uczestników, natomiast zarejestrowanych było ponad 900.

Z ankiet przeprowadzonych w trakcie Konferencji wynika, iż:

* 95% podmiotów zamierza lub rozważa dołączenie do Kodeksu Branżowego RODO w ochronie zdrowia.

* 71% potrzebuje wsparcia prawnego dla swojego IOD-a.

* 62% uważa, że pomocny byłby kodeks dobrych praktyk dotyczący nowych technologii i kodeks dobrych praktyk dotyczący badań klinicznych.

* 74% uznało, że pomocne byłoby stworzenie wytycznych dot. wykorzystania chmury w zdrowiu.

Uczestnicy Konferencji wskazali, że największe trudności z RODO związane są z dokumentacją i oceną ryzyka (prawie 78%), ale także ze środkami technologicznymi (ok 17%).

Niewiele podmiotów leczniczych dokonuje regularnej oceny ryzyka, znacznie więcej, bo aż 74% wskazuje, że ocena jest dokonywana sporadycznie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o RODO w zdrowiu, zapraszamy do zapisania się do newslettera na stronie www.rodowzdrowiu.pl!