Radomskie Centrum Onkologii z dumą ogłasza uruchomienie pierwszej Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej w Radomiu. Poradnia rozpoczęła swoje funkcjonowanie w czerwcu bieżącego roku i jest jedyną taką jednostką na południowym Mazowszu. Wszystko to dzięki staraniom władz Szpitala i współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej, działająca przy Radomskim Centrum Onkologii, zapewnia wysokiej jakości konsultacje specjalisty w tej dziedzinie – wybitnego naukowca i lekarza, prof. dr hab. n. med. Tadeusza Orłowskiego. Jego współpraca z naszą placówką umożliwia Pacjentom korzystanie z wiedzy i doświadczenia jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Aby skorzystać z usług Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej w ramach finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Pacjent ubezpieczony musi posiadać odpowiednie skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego lub konsultanta zatrudnionego w poradni lub oddziale specjalistycznym, który posiada kontrakt z NFZ. Takie skierowanie można otrzymać od pulmonologa, gastrologa, internisty lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Warto podkreślić, że Pacjenci, którzy są diagnozowani w Radomskim Centrum Onkologii, nie potrzebują dodatkowych skierowań – w razie potrzeby, są oni kierowani bezpośrednio do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej. Dzięki temu zapewniamy im łatwy dostęp do specjalistycznego wsparcia i ciągłość opieki medycznej.

Radomskie Centrum Onkologii jest niezmiernie dumne z wprowadzenia nowej Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej, która poszerza zakres świadczonych usług i umożliwia pacjentom dostęp do wyspecjalizowanej opieki chirurgicznej. Zgodnie z misją szpitala: „Każdy Pacjent jest dla Nas ważny. Jesteśmy po to, by pomagać chorym” zobowiązujemy się do dalszego podnoszenia standardów medycznych i dbania o zdrowie naszych Pacjentów.

 (czyta Adam Kowalczyk, specjalista ds. PR Radomskie Centrum Onkologii):

Radomskie Centrum Onkologii uruchomiło pierwszą w Radomiu Poradnię Chirurgii Klatki Piersiowej działającą w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnia rozpoczęła funkcjonowanie w czerwcu tego roku i jest jedyną taką jednostką na południowym Mazowszu.

W ramach Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej funkcjonującej przy Radomskim Centrum Onkologii, konsultacje prowadzi wybitny specjalista prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, lekarz chirurg klatki piersiowej o specjalizacji w Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantologii Klinicznej.

By skorzystać z usług Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej w ramach NFZ, Pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza prowadzącego lub konsultanta zatrudnionego w poradni lub na oddziale specjalistycznym posiadającym kontrakt z NFZ – skierowanie może wystawić pulmonolog, gastrolog, internista albo lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Warto podkreślić, że Pacjenci, którzy są diagnozowani w Radomskim Centrum Onkologii, nie potrzebują dodatkowych skierowań – w razie potrzeby, są oni kierowani bezpośrednio do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej. Dzięki temu zapewniamy im łatwy dostęp do specjalistycznego wsparcia i ciągłość opieki medycznej.

Pacjenci, którzy trafiają pod opiekę naszych specjalistów mogą otrzymać pomoc w zakresie zmian i chorób całej klatki piersiowej z wyłączeniem serca, którym zajmuje się kardiochirurg.