14 czerwca 2024 roku Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w swoim Ośrodku Terapeutycznym w Smolnikach wraz z partnerem honorowym Stowarzyszeniem Menagerów Opieki Zdrowotnej zorganizowali konferencję naukową pod tytułem „Smolnicka Akademia Aktywnej Terapii”. Konferencja poświęcona była wyzwaniom, przed którymi staje współczesna psychiatria i psychoterapia.

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny dotyczący kierunków przekształceń w psychiatrii ze stanu obecnego do przyszłości.

Konferencja w Smolnikach była doskonałą okazją do wysłuchania szeregu interesujących wykładów specjalistów z dziedziny psychiatrii. Specjalista geriatrii dr Michał Naczas opowiadał o znaczeniu aktywnej terapii w psychogeriatrii, oraz o problemach z jakimi zmagają się starsze osoby.

Więcej informacji na stronie szpitala:

https://spspzoz.pl/